Går det att få upplysningar om min farfar hade några barn?

2019-03-11 i Sekretess
FRÅGA
Hej! Det är så att jag har en biologisk farfar som jag aldrig har träffat men vet namnet på och vart han bor. Jag skulle gärna vilja veta om han har några barn till exempel. Går det att få ut upplysningar om detta på något sätt? Tex via skatteverket?
SVAR

Hej och tack för att du vänder till Lawline med din fråga!

Du har funderingar över din biologiska farfar och om det går att få reda på om han är far till några barn.

När ett barn föds, har socialnämnden skyldighet att försöka fastställa faderskap för barn som har hemvist i Sverige. Ett sådant faderskap registreras hos Skatteverket. Det är alltså där du kan hitta ev. information om registrerade bröstarvingar hos din farfar.

Nästa fundering blir dock om sådana uppgifter utgör allmänna handling och huruvida dessa handlingar är belagda med sekretess eller inte.

Vad det gäller faderskapsintyget blir denna en allmän handling i och med att den upprättas av socialtjänsten. En handling anses upprättad hos myndigheten, när den har expedierats dvs. avsänts/skickats från myndigheten eller gjorts tillgänglig.

Eftersom ett sådant faderskapstest hanteras enligt bestämmelser av Personuppgiftslagen (PUL) gäller sekretess. Ett utlämnande av sådana handlingar kan alltså strida mot sekretessbestämmelser i PUL.

Under vilka omständigheter kan en sådan sekretessbelagd uppgift utlämnas till enskilda?

Av 26:1 OSL följer att huvudregeln är att det råder sekretess inom socialtjänsten. (Det är socialtjänsten som handhar uppgifter om enskilda personliga förhållande, ex. faderskapstester). Socialtjänsten har dock att bedöma om utlämnade enligt det omvända skaderekvisitet. Endast om socialtjänsten finner att det står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till den enskilde lider men, kan sekretessen brytas. I praktiken innebär detta att socialtjänsten många gånger inte kan lämna ut sådana uppgifter utan ha kännedom om mottagarens identitet och vad dennes har för avsikt med uppgifterna.

I förevarande fall har alltså socialtjänsten i uppgift att göra denna bedömning. Det kan då vara en förutsättning för socialtjänsten att få reda på din identitet för att kunna göra denna bedömning. Men som enskild har man dock alltid rätt att vara anonym när man vill ta del av allmänna handlingar. Detta kan dock påverka att man inte får ut sådana sekretesskyddade handlingar.

Sammanfattningsvis

Faderskapstester är allmänna handlingar. De är dock belagda med sekretess, vilket gör att en bedömning om utlämnande av sådana handlingar kan ske ska göras utifrån det enskilda fallet med utgångspunkt från det omvända skaderekvisitet. Med hänvisning till ovanstående är det alltså en svår bedömning, men skatteverket bör åtminstone kunna göra en bedömning om sådana handlingar får lämnas ut om du uppger din identitet och syftet med inhämtandet av informationen.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Linnéa Carnrot
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sekretess (186)
2019-08-15 Vilka uppgifter får Kronofogden lämna ut?
2019-08-01 Är en nedlagd förundersökning sekretessbelagd?
2019-07-31 Sekretess mellan myndigheter
2019-07-17 Kan man få jobb om man förekommer i belastningsregistret?

Alla besvarade frågor (72228)