Går det att avtala om kortare uppsägningstid än enligt hyreslagen vad gäller lokalhyra?

2019-05-28 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej,Min fråga är:Jag har kommersiel lokal som jag hyr ut.Vi har överenskommelse i kontraktet 3 månadersUppsägning. Jag oberopade tiden och sa upp dem3 månade innan För att omförhandla kontraktet.De kontrade med jordabalken och det inte gäller3 månaders uppsägning för dem, utan 9 månader.Vad är det som gäller?Gäller inte kontraktet på uppsägning av 3 månaderEnligt överenskommelse?Mvh
SVAR

Hej, stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om det här hittar du i 12 kap. jordabalken (JB).

Vilken uppsägningstid gäller för en lokal?
Lite olika regler gäller beroende på om hyresavtalet är ingånget på bestämd eller obestämd tid. Även hur långvarig hyrestiden har varit får betydelse för uppsägningstiden.

Avtal på bestämd tid
Om bestämd hyrestid har avtalats upphör hyresavtalet att gälla vid hyrestidens utgång. Har hyresförhållandet varat i mer än 9 månader måste dock uppsägning ske (12 kap. 3 § JB). Uppsägningstiderna varierar med hyrestidens längd och följande gäller (12 kap. 4 § andra stycket):

- 1 dag i förväg om hyrestiden är längst 2 veckor.

- 1 vecka i förväg om hyrestiden är längre än 2 veckor men längst 3 månader.

- 3 månader i förväg för lokal om hyrestiden är längre än 3 månader men längst 9 månader.

- 9 månader i förväg för lokal om hyrestiden är längre än 9 månader.

Avtal på obestämd tid
Har avtalet ingåtts på obestämd tid, dvs. utan något direkt slutdatum, så är uppsägningstiden för lokaler 9 månader (12 kap. 4 § första stycket JB).

Är det möjligt att avtala bort lagens bestämmelser om uppsägningstid?
Hyreslagen har i viss mån utformats som ett skydd för hyresgästen och det framgår därför att det inte är möjligt att avtala om kortare uppsägningstid än vad lagen anger, endast längre uppsägningstid är möjligt (12 kap. 1 § femte stycket och 4 § JB).

Sammanfattningsvis
Det är tyvärr inte möjligt att svara exakt på hur lång uppsägningstiden är eftersom jag inte vet mer om hyresförhållandets längd och hur avtalet är utformat. Uppsägningstiderna kan du dock läsa ut ovan. Det som kan sägas är dock att det inte är möjligt att avtala om en kortare uppsägningstid än vad lagen anger, så om det är 9 månader som gäller enligt lagen är avtalet om 3 månader ogiltigt i den delen och de 9 månaderna gäller. De möjligheter som finns att komma runt uppsägningstiden då är baserade på att hyresrätten har förverkats till följd av motpartens avtalsbrott t.ex. genom att inte betala hyra, vilket innebär att avtalet kan sägas upp i förtid (12 kap. 6 och 42 §§ JB).

Hoppas att det här var till hjälp! Återkom gärna om du skulle ha fler frågor.

Med vänlig hälsning,

Ida Ljungberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1347)
2020-05-29 Vem betalar sista hyran?
2020-05-28 Uppsägningstid vid uthyrning av egen bostad
2020-05-28 Kan jag få hyresvärden att hyra ut till någon annan under min uppsägningstid?
2020-05-28 Går det att avtala att hyresgästen ska stå för skador på grund av yttre åverkan?

Alla besvarade frågor (80629)