Går det att avtala bort jordabalken 12 kap 55 § om möjligheten att få hyrans skälighet prövad av hyresnämnden?

2018-09-24 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej,Går det att skriva i ett avtal att hyresgästen frånsäger sig rätten att åberopa Jordabalk (1970:994) 12 kap 55 § gällande tvist om hyran?tack på förhand
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regeln som ger hyresgästen möjligheten att gå till hyresnämnden för att få hyran fastställd som du hittar i jordabalken (JB) 12 kap. 55 § kan inte avtalas bort.

I ett hyresavtal får hyresvärden och hyresgästen avtala ganska fritt om villkoren för hyresförhållandet, men en sak är inte tillåten. Villkor i ett avtal som strider mot reglerna i JB 12 kap. är inte giltiga, om det inte uttryckligen står i JB att det går att avtala något annat (JB 1 kap. 1 §). De här reglerna är med andra ord tvingande till hyresgästens fördel. Det finns inte någon regel som tillåter att man avtalar bort möjligheten att få prövat om hyran är skälig (JB 12 kap. 55 §) och därför är det inte möjligt att avtala bort den.

Anledningen är att hyresvärden annars skulle kunna utnyttja den möjligheten och helt enkelt höja hyran så mycket att hyresgäster tvingas flytta, vilket skulle urholka det som kallas besittningsskydd.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga.

Vänligen,

Mikaela von Bornstedt
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1064)
2019-01-13 Vilken uppsägningstid gäller när man inte har ett skriftligt eller muntligt avtal?
2019-01-09 Får en student hyra ut två lägenheter?
2019-01-08 Sa upp hyra i december, stämmer det att vi ska betala för februari?
2019-01-07 Felstavat namn i hyreskontrakt/hyresavtal

Alla besvarade frågor (64402)