Går det att avtala bort ångerrätten vid distansavtal?

FRÅGA
Hej, har köpt en dammsugare (hemförsäljning) och har skrivit under avtalet. Tyvärr såg jag inte att det var ett kryss på att ångerfrist inte gäller, han sa inget om det så jag känner mig lurad. Har jag någon chans att få köpet gå tillbaka? m.v.h
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Vid köp i butik finns ingen lagstadgad rätt att ångra sitt köp, men när man köper något utanför säljarens butikslokal, exempelvis över internet eller genom hemförsäljning, gäller särskilda regler. Då är lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler tillämplig. Eftersom du, som konsument, köpt dammsugaren genom hemförsäljning är den lagen tillämplig på ditt köpeavtal. I 1:4 i denna lag stadgas vad som gäller när avtalsvillkor avviker från vad som står i lagen. Då ett sådant avtalsvillkor är till nackdel för konsumenten är villkoret utan verkan mot konsumenten, om inget annat anges i lagen.

Konsumentens ångerrätt stadgas i 2:10. Där framgår att konsumenten har rätt att frånträda avtalet genom att meddela säljaren detta inom 14 dagar från den dag som anges i 2:12. I 2:12 stadgas att ångerfristen börjar löpa den dag som konsumenten får varan i sin besittning.

Avtalsvillkoret, att ångerrätt inte gäller, är därmed utan verkan för dig. Du har en ångerrätt på 14 dagar avseende dammsugaren du köpt genom hemförsäljning och kan därför kräva att köpet går tillbaka under förutsättning att de 14 dagarna inte har passerat.

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Med vänliga hälsningar,

Lovisa Lundgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Distansavtal (Internet, telefon m.m.) (144)
2020-05-25 Ångerrätt vid distansköp
2020-05-20 Avtal vid telefonförsäljning kräver skriftlig accept
2020-04-19 Kan jag få tillbaka kontanter trots att jag betalade varan med presentkort?
2020-03-28 Går det ångra köp av soffa?

Alla besvarade frågor (80291)