Går det att avslå ett anbud efter accept via e-mail?

2017-09-23 i Anbud och accept
FRÅGA
Hej!Hur fungerar det när man muntligt kommer fram till ett avtal som sedan accepteras dagen efter via e-mail. Men man ångrar sig och skickar ytterligare ett e-mail där man avslår anbudet. Måste motparten ha sett mailet där man avslagit anbudet för att man inte ska vara bunden till avtal?
SVAR

Hej.

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan rör ingång av avtal vilket regleras i lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område även kallad avtalslagen (AvtL). Jag tolkar din fråga som att det inte skedde en accept på avtalet när ni förhandlade fram det muntligt. Utan att accepten skulle ske senare.

Det du har gjort är att du har lämnat en accept på avtalet via första mailet. Har en accept lämnats är den som huvudregel bindande och avtalet ska hållas, pacta sunt servanda (1 kap 1 § AvtL). När du senare skickar det andra mailet så vill du återkalla accepten för att i samband med det avslå anbudet.

För att ditt avslag på anbudet ska vara giltigt krävs det att återkallelsen av accepten har kommit till din motpart innan motparten har läst eller sett din accept. Motparten får inte ha läst eller sett att du har accepterat anbudet för att du inte längre ska vara bunden av accepten (1 kap. 7 § AvtL).

Så för att svara på din fråga så krävs det att din motpart har fått mailet där du avslår anbudet innan motparten har läst eller sett mailet med din accept. Det krävs bara att motparten har fått mailet. Finns mailet med avslaget där när motparten sen ser accepten kommer accepten inte vara bindande. Avslaget av anbudet kommer vara bindande istället. Finns det andra mailet inte där när motparten ser accepten är du bunden av accepten.

Om du motförmodan redan när ni muntligt förhandlade farm avtalet accepterade det så kommer du tyvärr att vara bunden av det. (1 kap. 1 § AvtL).

Hoppas du fick svar på din fråga.

Sofia Wedin
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anbud och accept (339)
2021-07-16 Avtalsbundenhet utan underskrift?
2021-07-13 När anses ett avtal ha ingåtts?
2021-07-01 Kan man återkalla ett anbud eller en accept?
2021-06-27 Accept av anbud efter tidsfristen

Alla besvarade frågor (94233)