Går det att återkalla en arvsavsägelse?

2015-07-31 i Arvsavstående
FRÅGA
Vi är 2 syskon. Mamma som var änka dog 2 Juli. Kan min bror , efter dödsfallet, återta ett skriftligt, bevittnat arvsavsägande? Det skrevs som kompensation för skada han orsakat genom erkänd skuld till vattenläcka och dess följder för mig.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline.

En arvsavsägelse är ett avtal och är gällande enligt 17 kap. 2 § ärvdabalken (1958:637). Din bror kan väcka talan om att avtalet är ogiltigt enligt 3 kap. lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, men kan inte återkalla sin arvsavsägelse efter arvlåtarens död.

Med vänliga hälsningar

Cecilia Bernhardsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsavstående (311)
2020-10-19 Arvsägelse av rätt till arv m.m.
2020-10-04 Risker och innebörd av arvsavstående
2020-10-01 Kan man avsäga sin rätt till arv?
2020-09-30 Kan man göra ett arvsavstående efter dödsfallet?

Alla besvarade frågor (85199)