Går det att anmäla ett Stadsbyggnadskontor?

FRÅGA
Om ett stadsbyggnadskontor gång på gång "beviljar" svartbyggen, vart anmäler man det? Kan det vara befogat med en polisanmälan, och hur gamla ärenden kan man då anmäla?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

JO-anmälan

Ett alternativ är att JO-anmäla Statsbyggnadskontoret. Justitieombudsmannens uppgifter är att övervaka myndigheter och tjänstemän så att dessa lagenligt fullgör sina skyldigheter och inte går bortom sina tilldelade befogenheter. Under JOs tillsyn står statliga, kommunala och landstingskommunala myndigheter samt tjänstemän vid dessa myndigheter enligt 2 § lag med instruktion för Riksdagens ombudsmän.

JO utreder normalt inte klagomål som gäller förhållanden som ligger mer än två år tillbaka i tiden. Detta framgår av 20 § lag med instruktion för Riksdagens ombudsmän. Information om hur man gör en JO-anmälan finns här.

Tjänstefel

Om det är så att en enskild tjänsteman på Statsbyggnadskontoret har gjort sig skyldig till tjänstefel är ett annat alternativ att polisanmäla tjänstemannen. Tjänstefel föreligger om en enskild tjänsteman uppsåtligen eller av oaktsamhet, vid myndighetsutövning, genom handling eller underlåtelse åsidosätter vad som gäller för uppgiften enligt 20 kap. 1 § brottsbalken. Preskriptionstiden för ett normalt tjänstefel är fem år enligt 35 kap. 1 § 2 p. brottsbalken.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan du JO-anmäla Stadsbyggnadskontoret. Viktigt att komma ihåg är dock att JO normalt inte utreder klagomål om förhållandena ligger mer än två år tillbaka i tiden. Ett annat alternativ är polisanmäla en enskild tjänsteman på Stadsbyggnadskontoret om den har gjort sig skyldig till tjänstefel. Brottet preskriberas dock efter fem år.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Ida Johanna Köpman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Justitieombudsmannen (JO) (28)
2019-10-25 Felaktigt behandlad i arrest?
2019-10-16 Vem utövar tillsyn över JO?
2019-05-30 Myndighet som missköter sig kan anmälas till JO
2019-05-28 Vad göra när en skola brister i tillsyn av barn?

Alla besvarade frågor (77200)