Gammal brottmålsdom som bevis i ny rättegång

2019-01-20 i Bevis och bevisning
FRÅGA
Jag är dömd mot mitt nekande, men det var en dålig förundersökning och jag kan inte bevisa nödvärn. Jag har dom på att jag blivit misshandlad av målsägande förut. Varför tas inte sånt upp i rätten?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar varför domstolen inte använde den gamla misshandelsdomen mot målsäganden som bevis för att du handlade i nödvärn i målet i den nya rättegången.

En tidigare brottmålsdom, alltså domen mot målsäganden, skulle i vissa fall kunna användas som bevis i en senare rättegång, t.ex. rättegången mot dig. För att domstolen ska kunna använda den tidigare domen som bevis i den ny rättegången krävs det dock att du som tilltalad har åberopat den gamla domen som bevis. Detta ska som huvudregel göras innan huvudförhandlingen, alltså själva rättegången, sker. Om domstolen inte använde den gamla domen som bevis i den nya rättegången kan detta alltså ha berott på att du inte har åberopat den som bevisning.

Det är alltså möjligt att använda en gammal dom som bevis i en ny rättegång, så länge den åberopas som bevisning. Vilket bevisvärde den gamla domen kan ha haft i rättegången mot dig kan jag dock tyvärr inte svara på, eftersom jag inte vet något om omständigheterna i varken rättegången mot dig eller den tidigare rättegången mot målsäganden.

Tips på vad du kan göra nu

Om det var i tingsrätten som du blev dömd skulle jag rekommendera att du överklagar domen till hovrätten. Detta kan du göra om det inte har gått mer än tre veckor sedan domen mot dig meddelades. Om du fortfarande har möjlighet att överklaga kan du i så fall åberopa den gamla misshandelsdomen som nytt bevis i rättegången i hovrätten.

Om du har en försvarare skulle jag dock rekommendera att du pratar med hen först, innan du bestämmer dig för vad du ska göra. Om du inte har en försvarare kan du istället kontakta tingsrätten för att få hjälp.

Jag hoppas att du blir nöjd med mitt svar. Lycka till vidare!

Vänligen

Joakim Raivio
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bevis och bevisning (274)
2019-05-22 När kan man åberopa en skriftlig vittnesutsaga?
2019-05-20 Kan man få böter för något man bara sagt i förhör?
2019-05-11 Finns bevismaterial som inte får räknas i domstol?
2019-04-30 Husrannsakan och beslag

Alla besvarade frågor (69196)