Gallringstid för polisens allmänna spaningsregister

2015-06-12 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hej.Jag har en fråga angående ASPEN "allmänna spaningsregistret" hos polisen.Ska söka polisutbildning och en del av processen är säkerhetsprövning.Där kollas utdrag ur bla aspen. Jag är ostraffad men har (tyvärr) barndomsvänner som tagit felsteg i livet och gått med i kriminella gäng. Jag har tagit avstånd från dom av denna anledningen men har setts till med dom vid flertal ställen då jag fortfarande hälsar på dom när jag ser dom på stan. Jag vet vad som står om mig i registret, misstankar jag inte anser som rättfärdiga.Min fråga är hur länge har dom rätt att spara denna information?Enligt 21§ i Lagen om polisens allmänna spaningsregister så ska det ju gallras ur efter 3 år om brottet är lindrigare än 3 år om jag förstått detta rätt?Har inte setts till med något skumt folk på mer än 3 år och undrar då om polisen har rätt att spara detta längre och eventuellt använda det mot mig i en eventuell intervju inför Polishögskolan? PS har aldrig varit inblandad på annat sätt än att setts till med dessa personer.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Precis som du nämner är den tillämpliga lagen Lagen om polisens allmänna spaningsregister.

Gallring

Av det du berättar tolkar jag det som att du aldrig har varit misstänkt för ett brott utan endast dina bekanta. Detta innebär att polisen har registrerat uppgifter om dig enligt 6 §. Dessa uppgifter ska gallras senast när uppgifterna om dina bekanta som har samband med dig gallras, se 22 §.

Om nya uppgifter förs in om dina bekanta förlängs deras gallringstid, 21 §, vilket innebär att även din gallringstid förlängs. Dock är detta en ramlag, vilket betyder att tidsfristerna som anges endast utgör en ”senaste-tid”, om uppgifterna inte längre behövs så ska de gallras. Eftersom du inte längre har något umgänge med dina bekanta och inte haft det på tre år verkar det inte finnas någon anledning för polisen att behålla uppgifterna om dig och uppgifterna ska då alltså gallras, om de inte redan gjort det.

Intevjun med Polishögskolan

Polisen själva tittar inte i deras spaningsregister innan intervjuer med kandidater till utbildningen. Det är istället något som de tar upp under själva säkerhetsintervjun om man möjligtvis är med i något register. Det är alltså inget som de kommer att använda emot dig i en intervju med Polishögskolan.

Hoppas att du fått svar på din fråga, annars är det bara att återkomma.

Lycka till med antagningen!

Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1034)
2020-06-28 "Hur kan jag stämma en socialsekreterare?"
2020-06-28 Kan man byta försvarsadvokat?
2020-06-28 Vilka etiska regler måste jurister följa?
2020-06-27 Kan man ta reda på när åtal ska väckas?

Alla besvarade frågor (81687)