Gallring av uppgifter i belastningsregistret

2018-10-15 i ARKIV
FRÅGA
Hej! När jag var under 18 så begick jag två brott. Ena var stöld för varor runt 3000 och andra brottet var fyndförseelse. Beställde hem ett belastningsregister eftersom att det har gått ca 5 år sen brotten begicks. Men nu när jag fick hem brevet så stod både åtalen kvar. Hur gick jag vidare med detta? Och kan det vara så att det fortfarande ska stå kvar? Ena brottet blev jag dömd till ungdomstjänst och andra brottet ungdomsvård. Hur går jag tillväga?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Uppgifter i belastningsregistret finns kvar olika länge beroende på vilken utgång som blivit. Uppgifterna kan gallras efter 3 år, 5 år, eller 10 år efter dom/ beslut. Alternativt efter 10 år efter att straffet blivit avtjänat. Uppgifter i belastningsregistret gallras alltså inte alltid efter fem års tid. Regler om när gallring ska ske finns i 16 - 18 §§ lag om belastningsregister.

I ditt fall är det fråga om två brott var påföljden varit ungdomstjänst samt ungdomsvård. Båda brotten har begåtts efter det att du fyllt 18 år. Ungdomstjänst samt ungdomsvård efter det att personen fyllt 18 år är uppgifter som gallras från belastningsregistret först efter 10 år. Detta följer av 17 § punkt 6 och 8. Detta innebär alltså att uppgifterna om de brott du för 5 år sedan begått kommer finnas kvar i belastningsregistret i 5 år till.

Skulle det vara fråga om sluten ungdomsvård gallras inte uppgiften förrän efter 10 år efter det att ungdomsvården slutförts. Detta följer av samma paragraf punkt 5.

Du kan läsa mer om hur länge olika uppgifter finns kvar i belastningsregistret på polismyndighetens hemsida, här.

Hoppas att detta svar var till din hjälp. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga här på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Lovisa Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (208)
2021-12-30 Kan man få telefonrådgivning hos Lawline?
2021-10-31 Får man särbehandla de som inte är vaccinerade mot covid-19?
2021-10-29 Allmänt om banksekretess och bankens åtgärder med anledning av misstanke om ekonomisk brottslighet
2021-10-24 Att köra utan övningskörningsskylt

Alla besvarade frågor (98495)