FrågaSTRAFFRÄTTSexualbrott, 6 kap. BrB02/05/2019

Gallring av belastningsregister

Om man döms för grov våldtäkt hur länge finns denna dom finns kvar i brottsregistret?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att kunna besvara frågan kommer jag kika i både Brottsbalken (BrB) samt lagen om belastningsregister. Detta då straffet avgör gallringen av belastningsregistret.

Den som, med en person som inte deltar frivilligt, genomför ett samlag eller en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt till fängelse i lägst två år och högst sex år (6 kap. 1 § 1 st BrB). Rör det sig om grov våldtäkt döms den tilltalade till fängelse i lägst fem och högst tio år (6 kap. 1 § 3 st).

Då det rör sig om ett fängelsestraff så ska uppgiften gallras 10 år efter frigivningen (17 § 1st 1 p lagen om belastningsregister).

Hoppas att din fråga har blivit besvarad!

Med vänlig hälsning,

Sabrina CuranRådgivare