Gäller villkor i gåvobrev även framtida ägare av egendomen?

2018-10-08 i Gåva
FRÅGA
I familjen finns en sommarstuga. Den har ärvts av tre syskon. Föräldrarna är inte i livet och de skrev ett gåvobrev där de skänker sommarstugan till sina barn. Där står också att "ingen av gåvotagarna må överlåta eller pantsätta sin andel utan att övriga delägare lämnat sitt skriftliga medgivande därtill".Det står också att "gåvotagare ej må påfordra fastighetens försäljning på offentlig aukton".Går detta vidare till nästa generation eller stannar det vid de tre syskonens nivå?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Villkor i ett gåvobrev gäller mellan gåvogivaren och gåvotagaren, vilket följer av allmänna avtalsrättsliga principer. Det är alltså ni tre syskon som är förpliktigade att få samtliga ägares samtycke vid försäljning av er andel av sommarstugan. Nästa ägare av sommarstugan bör alltså inte bli förpliktigad genom gåvobrevet som era föräldrar skrivit till er. Vilka villkor som ska gäller nästa generation avgör ni som är nuvarande ägare av sommarstugan vid en eventuell överlåtelse genom testamente eller gåvobrev.

Hoppas mitt svar hjälpt er! Har ni ytterligare frågor rekommenderar jag er att ta kontakt med någon av våra jurister genom att maila info@lawline.se.

Anna Rydin
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll