FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 27/04/2019

Gäller villkor i anställningsavtalet eller kollektivavtalet?

Jag har jobbat på en fristående förskola i 11 år där kollektivavtalet saknades. I oktober sålde ägaren företaget till ett annat. I slutet av mars (19/3) informerade de nya ägarna att fom 1 april ska vi ha kollektivavtal på jobbet. Under tiden (från marsmånad- innan jag fick veta om kollektivavtalet) har jag påbörjat rekrytering till nya jobbet och sagt upp mig den 18 april. Vad gäller det för uppsägningstid för mig om det står i mitt kontrakt från 2008 att vid egen uppsägning gäller lagen om anställningsskydd. Jag skrev själv en månads uppsägningstid på min uppsägning. Arbetsgivaren säger att jag har 3 mån uppsäg. eftersom jag jobbat längre än 7år- hen hänvisar till kollektivavtalet. Vi har inte skrivit på nåt nytt kontrakt med den nya ägaren men det är i planer efter sommaren.

Tack på förhand för svaret.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom frågeställningen saknar nödvändig information för att kunna ge dig ett direkt svar så kommer jag i stället gå igenom vad som gäller beroende på de relevanta omständigheterna.

Om du är medlem i det kollektivavtalsslutande fackföreningen

Såsom medlem i det fackförbund som slutit avtalet blir även du bunden av kollektivavtalets bestämmelser (26 § lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL)). Kollektivavtalet har tvingande verkan, vilket innebär att villkor som träffats i strid mot kollektivavtalet är ogiltiga (27 § MBL).

Avgörande i ditt fall i denna situation blir hur villkoret om tre månaders uppsägningstid är utformat som en så kallad normalbestämmelse eller en minimibestämmelse. En normalbestämmelse medger ingen rätt att avvika från det uppställda villkoret, medan en minibestämmelse öppnar upp för att det är möjligt att avvika från kollektivavtalet genom att avtala om förmånligare villkor.

Du behöver således kontakta fackförbundet och ta reda på om villkoret gällande din uppsägningstid är en minimibestämmelse eller normalbestämmelse för att ta reda på din uppsägningstid ska vara reglerad utifrån lagen om anställningsskydd (LAS) eller kollektivavtalet. Är det en minimibestämmelse gäller en uppsägningstid om en månad (11 § första stycket LAS). Är det en normalbestämmelse så riskerar du att bryta mot kollektivavtalet vilket kan medföra skadeståndsskyldighet för din del (54 § MBL).

Om du inte är medlem i det kollektivavtalsslutande fackföreningen eller ingen fackförening överhuvudtaget

Såsom utanförstående, det vill säga ej medlem i den kollektivavtalsslutande fackföreningen, gäller att kollektivavtal får så kallad utfyllande verkan. Det innebär att kollektivavtalet gäller till den del som du inte har avtalat om något annat med din arbetsgivare. Eftersom ditt anställningsavtal innehåller ett villkor om uppsägningstid har du alltså rätt att hänvisa till villkoret i det personliga anställningsavtalet även om det strider mot vad som stadgas i kollektivavtalet.

Hoppas du har funnit mitt svar behjälpligt och lycka till!

Med vänlig hälsning

Henrik ÖsterströmRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”