Gäller vårt svenska äktenskapsförord om vi flyttar utomlands?

FRÅGA
Hej,Jag har ett äktenskapsförord registrerat i Sverige då vi gifte oss där. Jag och min man har nu flyttat till Schweiz. Gäller det svenska äktenskapsförordet även här. Om inte - hur och vart registrerar jag det och vad kostar det? Behöver det översättas till Engelska eller tyska? Tacksam för svar.Tack på förhand!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser kring den internationella aspekten av förhållandet mellan makar finns i Lagen om internationella frågor gällande makars och sambors förmögenhetsförhållanden (förkortas LIMF).

Gäller ett svenskt äktenskapsförord även om vi flyttar utomlands?

I 5 § 3 st LIMF står att ett äktenskapsförord inte förlorar sin verkan om makarna flyttar utomlands. Detta är under förutsättning att äktenskapsförordet är registrerat hos Skatteverket och båda makar hade hemvist i Sverige när det upprättades.

Som svar på din fråga, ert äktenskapsförord är giltigt även i Schweiz om det är upprättat på giltigt sätt här i Sverige. Om så behöver ni inte registrera det där eller vidta andra åtgärder.

Jag hoppas att detta gav svar på fråga, annars är du välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline.

Med vänliga hälsningar,

Erica Lager
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll