FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt01/04/2018

Gäller vanliga fullmakter efter att lagen om framtidsfullmakter infördes?

Gäller en bankfullmakt från en dement make efter 1 juli 2017.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns ingen bestämmelse om att vanliga fullmakter inte skulle vara verkningsbara på grund av att lag (2017:310) om framtidsfullmakter införts. Det finns heller inga övergångsbestämmelser i den lagen om att vanliga fullmakter inte skulle vara verkningsbara. Däremot framfördes viss kritik (se proposition 2016/17:30, s76 ff.) om att tilltron till vanliga fullmakter riskerar att minska. Det råder nämligen oklarhet angående vanliga fullmakters verkan när fullmaktsgivaren blir beslutsoförmögen. I ditt fall gäller alltså fullmakten, men det är oklart med vilken verkan.

Det kan alltså sägas, att vanliga fullmakter inte upphör att gälla sedan lagen om framtidsfullmakter infördes, men det är säkrare att upprätta en framtidsfullmakt, eftersom dess verkan är mer omfattande än en vanlig fullmakt. Vill man däremot endast ha en fullmakt som gäller så länge fullmaktsgivaren är beslutsför, är en vanlig fullmakt att föredra.

Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen
Pontus SchenkelRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000