Gäller uppsägningstid om man är timanställd?

2019-02-20 i Anställningsformer
FRÅGA
Hej!Jag har en fråga angående uppsägningstid.Jag är timanställd (blir inringd vid behov) och har varit det sedan oktober.Jag har ett skriftligt anställningsavtal på engelska. Företaget har INGET kollektivavtal. Och där står inget om uppsägningstid i anställningsavtalet, bara att det är "lagen om anställningsskydd" som gäller.Jag har försökt läsa mig till på LAS men förstår inte riktigt vad som gäller. Speciellt inte om man är timanställd?Vad har jag för uppsägningstid, om det är jag som arbetstagare som vill säga upp mig? Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I mitt svar kommer jag utgå från vad som brukar gälla angående uppsägningstid när man har en timanställning. Därefter kommer jag gå in på faktumet att ditt anställningsavtal hänvisar till lagen om anställningsskydd (hädanefter LAS) och utreda om det har sådan betydelse att det skulle kunna leda till en annan slutsats i frågan om du måste beakta uppsägningstid.

Om timanställning

Timanställning är något som inte omfattas av bestämmelserna i LAS.

Vad detta leder till är att reglerna om uppsägningstid i LAS inte är direkt tillämpliga i ditt fall.

Det gör att ditt anställningsavtal ska ligga till grund för vad som gäller mellan dig och arbetsgivaren.

Vanligtvis är det så att en timanställning inte har någon uppsägningstid eftersom den inte omfattas av LAS. Däremot blir det en mer komplicerad bedömning när det i ditt anställningsavtal hänvisas till LAS som gällande.

Frågan som måste ställas här är: blir LAS gällande i och med hänvisningen i ditt avtal?

Avtalsfrihet

Som utgångspunkt måste avtalsfriheten beaktas. Avtalsfriheten gäller i många juridiska sammanhang, även i arbetsrätten, även om den är mer inskränkt genom att 2 § andra stycket LAS stadgar att avtal i strid mot LAS och som är till nackdel för arbetstagaren inte är gällande.

Problemet här är att du inte direkt omfattas av LAS varför full avtalsfrihet råder i ditt fall. Det innebär att ni får avtala om, i princip vad som helst.

Teoretiskt skulle det därför vara möjligt att avtala om en uppsägningstid i ditt fall. Frågan är därför om ni har gjort det.

Var det gemensam partsvilja att 11 § LAS skulle gälla?

Ett anställningsavtal har träffats där en klausul säger att LAS är gällande. Det svåra här är att veta om din arbetsgivare implicit menade att 11 § om uppsägningstid skulle vara gällande.

Oavsett om din arbetsgivare menade det eller inte måste du också ha förstått det för att avtalet ska kunna tolkas på så sätt. Det måste alltså ha varit bådas avsikt att det skulle tolkas så. Det kallas ofta för gemensam partsvilja.

Om den gemensamma partsviljan är att uppsägningstid ska föreligga så ska den också gälla.

Här uppfattar jag det däremot som att du inte har uppfattat det så. Dessutom uppfattar jag hänvisningen till LAS så allmänt hållen att den inte skäligen borde kunna tolkas som att uppsägningstid gäller i ert fall.

Med beaktande av detta, samt att du i juridisk mening är den svagare avtalsparten i detta sammanhang når jag slutsatsen att avtalet inte kan tolkas som att 11 § LAS är gällande.

Slutsats

Du har ingen uppsägningstid som måste beaktas.

Jag hoppas mitt svar har varit till hjälp.

Med vänliga hälsningar,

Jesper Horndahl
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsformer (589)
2019-04-30 Vad är heltidsarbete
2019-04-28 Kan en allmän visstidsanställning övergå till en tillsvidareanställning?
2019-04-23 Varför får administratörerna på bemanningsföretaget högre lön än mig som fastanställd?
2019-04-19 Kan man vara deltidsanställd i mer än sex månader?

Alla besvarade frågor (69284)