Gäller turordning för provanställda och hur räknar man ut anställningstiden?

2020-03-21 i Anställningsformer
FRÅGA
Hej. Jag fick min provanställning avslutad häromdagen på grund av ekonomiska själ. De gick efter principen sist in först ut och vi var två som behövde lämna. Dock undrar jag hur man räknar anställningstid när man bestämmer vem som är sist in. Vi var nämligen tre personer som för närvarande hade provanställning och jag var den som fysiskt arbetat längst på företaget och var närmast visstidsanställning, men en annan person som arbetat kortare tid fick vara kvar framför mig och skälet jag fick var att han skrivit på papper om anställning innan mig, men behövde vänta ut sin uppsägningstid på ett annat jobb. Från när räknas anställningstiden; när man skriver på papper eller när man faktiskt börjar arbeta?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga om avbrytande av provanställning och turordningsregler finns i lagen om anställningsskydd (LAS).

Turordningsreglerna gäller inte för provanställningar

Huvudregeln är att en provanställning kan avbrytas i förtid, om ingenting annat har avtalats, (6 § 3 st. LAS). Innebörden av detta är att arbetsgivaren till skillnad från vad som gäller för tillsvidareanställningar kan säga upp dig utan saklig grund.

Eftersom det inte krävs saklig grund för att säga upp en provanställd, omfattas inte provanställningar av principen "sist in – först ut" gällande turordningsreglerna, (22 § LAS).

En provanställning kan alltså alltid fritt avbrytas i förväg utan att någon särskild orsak anges, om det inte förekommer annat i kollektivavtal eller det personliga avtalet, (2 § LAS). Förekommer det annat i kollektivavtal får du noga läsa igenom de villkoren som föreskrivs där, helst innan du ingår avtal.

Gällande beräkning av anställningstid

Rent formellt är svaret på din fråga om när anställningstiden börjar löpa att det bestäms utifrån vad som står i det personliga avtalet. Då avtalet börjar gälla föreligger också ett faktiskt anställningsförhållande mellan en arbetsgivare och arbetstagare. Det viktiga är alltså inte när personen faktiskt börjat arbeta utan när det rättsligt finns ett bindande avtal mellan parterna. Har din kollega ingått ett avtal om tillsvidareanställning finns det alltså uttryckliga krav på arbetsgivaren gällande saklig grund för uppsägning och omplaceringsskyldighet, (7 § LAS), vilket inte finns för de arbetstagare som har provanställning.

Beräkningen av anställningstid görs med utgångspunkt i den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren. I regel räknas därför all den tid som ett anställningsförhållande förelegat oavsett anställningens art eller omfattning (tillsvidareanställning, vikariat, hel- eller deltid m.m). Den som har varit provanställd ska därmed få en sammanlagd anställningstid för dels provanställningen och dels de månader som förflutit sedan tillsvidareanställning. Vid lika anställningstid blir den som är yngre uppsagd före den som är äldre. Något annat som även kan spela roll vid beräkningen av anställningstid och turordning, exempelvis vid omplacering på grund av arbetsbrist, är kompetens. En person som saknar tillräckliga kvalifikationer för de arbetsuppgifter som finns kvar att omplacera till kan alltså bli uppsagd före en kollega som har kortare anställningstid men som har tillräckliga kvalifikationer, (22 § 4 st LAS).

Sammanfattning

Principen "sist in – först ut" är enligt LAS inte tillämplig på provanställningar eftersom det inte finns krav på saklig grund för uppsägning och eftersom sådana anställningar kan avbrytas när som helst. Dock kan det mycket väl vara så att annat har bestämts i kollektivavtal, och då är det kollektivavtalet som ska följas. Följs reglerna i LAS är arbetsgivaren fri att välja att avbryta din provanställning, och samtidigt behålla din kollega som också är provanställd.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Alexandra Madsen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll