FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt21/06/2022

Gäller tingsrättens dom även under tiden överklagandet pågår?

Hej. Blev dömd till samhällstjänst och övervakare i tingsrätten. Jag har överklagat domen till Hovrätten. Jag har varit på Kriminalvården. Jag frågade då omtingsrättens dom börjar gälla redan då jag överklagat den till Hovrätten. Jag har fått oklara besked. En sa att övervakningen gäller men inte samhällstjänsten. En på Kriminalvården trodde inte det. En annan trodde det. Ringde Tingsrätten de viste inte vad som gällde. Tyvär får jag inte tag på min advokat som är bortrest. tacksam för svar 

Lawline svarar

  

Hej och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga! 

Jag tolkar din fråga som att du undrar ifall domen om övervakningen börjar gälla trotts att du överklagat den och väntar på överprövning av hovrätten. Jag kommer att utgå från rättegångsbalken när jag svarar på din fråga då den reglerar hur och när en dom verkställs. 

När tingsrätten meddelar en dom krävs det att överklagandetiden, som brukar vara 3 veckor, gått ut innan den domen vinner lagakraft. Lagakraft innebär att en dom ska börja verkställas och går inte att överklaga, (30 kap 9§ Rättegångsbalken.). Jag antar att du överklagat dom inom överklagandefristen vilket innebär att domen inte vunnit lagakraft och ska prövas på nytt hos hovrätten. Detta innebär att det som domen förpliktar dig att göra, samhällstjänst mm, inte gäller då domen aldrig vunnit lagakraft och kriminalvården måste vänta tills hovrätten meddelat en dom innan de kan börja övervaka dig. 

Sammanfattningsvis gäller inte tingsrättens dom då den inte vunnit lagakraft och är uppe för prövning hos hovrätten. 

Hoppas att du fått svar på din fråga och ifall du undrar något annat är du välkommen att kontakta Lawline igen. 

Med vänlig hälsning 

Hassan othmanRådgivare