Gäller testamentet fortfarande efter separation?

Jag och min exfru skrev en gång ett testamente som gällde att hennes son i ett tidigare förhållande och vår gemensamma son skulle ärva lika delar av vår sommarstuga. Efter separationen står jag som ägare på stugan, då jag i min tur har ärvt den. Gäller fortfarande att hennes son står som arvinge?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om testamente finns i ärvdabalken.

Genom ett testamente kan den som är över 18 år förordna om sin kvarlåtenskap (9 kap. 1 § ärvdabalken). Man kan alltså inte testamentera sådant man inte äger och som inte skulle ingå i ens kvarlåtenskap. Om din exfru var delägare i stugan innan separationen hade hon rätt att skriva testamente om stugan men nu när hon inte längre äger den kan inte den delen av hennes testamente vara gällande. Ditt testamente kan dock vara gällande och beroende på exakt vad som står i ditt testamente kan det vara så att hennes son fortfarande har rätt att ärva stugan. Om det i stället var så att du var ensam ägare av stugan även innan separationen och det i ditt testamente står att er gemensamma son och din exfrus son skulle ärva så gäller det.

Om du inte vill att det ska gälla så bör du återkalla ditt testamente (10 kap. 5 § ärvdabalken). Det kan du göra genom att upprätta ett nytt formriktigt testamente där du tar tillbaka det tidigare testamentet, alltså ersätta det gamla testamentet med ett nytt. Du kan även förstöra testamentet eftersom det även då anses vara återkallat.

Hoppas att du har fått svar på din fråga.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning