FrågaOFFENTLIG RÄTTSekretess17/01/2021

Gäller sekretess mot personen handlingen angår?

Får en person X läsa ett sekretessbelagt dokument A ifall A delvis handlar om X?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Bestämmelser om sekretess hittar du i offentlighet- och sekretesslagen (OSL).

Det finns olika typer av sekretess som är olika långtgående, vilket innebär att det beror lite på vad det är för dokument det rör sig om. En enskild har partsinsyn, vilket innebär att personen har rätt att ta del av handläggningen av ett ärende den är part i (10 kap. 3 § OSL). I det fall dokumentet strider mot annat intresse och det är av synnerlig vikt att sekretessen inte röjs, ska det dock inte lämnas ut, men personen ska fortfarande få veta det vad uppgiften innehåller så långt det går.

Ett exempel på detta kan vara om det rör sig om en polisutredning där målsägande har partsinsyn men inte kan ta del av de uppgifter som kan försvåra för utredningen.

Jag hoppas du fick svar på det du undrade!!

Vänligen,

Ellinor Wåhlin DahlbergRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”