FrågaOFFENTLIG RÄTTSekretess17/12/2020

Gäller sekretess mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvården?

Hejsan!

Om jag jobbar som familjeutredare i ett HVB-hem i socialtjänsten och ett barn skadats av sina föräldrar, får jag då berätta vad som hänt för sjukvården, även om vårdnadshavarna inte givit samtycke?

Det händer nämligen att vårdnadshavare ofta ljuger vårdpersonal rakt upp i ansiktet och vi i personalen har fått till oss att vi inte har rätt att berätta de sanna omständigheterna utan ett samtycke.

Vad gäller? Skulle bli så glad för vägledning då detta inte bara gör att vårdpersonalen undrar hur tusan vi jobbar, utan även jag själv känner att jag inte gör ett bra jobb.

Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag uppfattar din fråga handlar det om vilken sekretess som råder mellan Socialtjänsten och sjukvården. Reglerna om sekretess återfinns i Offentlighets- och sekretesslagen (OSL).

Allmänt om sekretess

I Sverige finns något som kallas offentlighetsprincipen som regleras i Tryckfrihetsförordningen (TF). Den principen innebär i stort att den offentliga sektorns verksamhet ska vara öppen för insyn och kontroll genom att allmänheten har rätt att ta del av allmänna handlingar. Se exempelvis (2 kap. 1 §, 2 kap. 3 §, 2 kap 4 §, 2 kap. 9 § och 2 kap 10 § TF).

Bara i vissa fall får rätten att ta del av allmänna handlingar begränsas (2 kap. 2 § TF). I Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) regleras de fall då offentlighetsprincipen inte gäller. Det är då fråga om sekretess. Sekretessen innebär att uppgifter inte får röjas för varken privatpersoner eller andra myndigheter (8 kap. 1 § OSL).

Sekretess inom Socialtjänsten

Regler om sekretessbestämmelser inom Socialtjänsten finner vi i 26 kap. OSL. Huvudregeln är att sekretess gäller inom socialtjänst angående enskildas personliga förhållanden. Det innebär att uppgifter inte får lämnas vidare till varken privatpersoner eller andra myndigheter. Bara om det står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men som socialtjänsten får lämna ut uppgifterna (26 kap. 1 § OSL).

Uppgifter om att en förälder skadat ett barn är en sådan uppgift som ofta är mycket känslig både för barn och förälder. Det får därför antas vara en sådan situation då det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att det skadar föräldern eller barnet. Sekretessen gäller därför.

Undantag för utlämnande av uppgifter mellan myndigheter

Det finns i vissa fall undantag när det kommer till att lämna ut uppgifter till en annan myndighet. Socialtjänsten kan lämna uppgifter till hälso- och sjukvården om det behövs för att ge en person under 18 år nödvändig vård, behandling eller annat stöd.

För att få lämna ut uppgifterna krävs också att personen:

- missbrukar alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel, eller

- att personen vårdas med stöd av lagen om psykiatrisk tvångsvård eller med stöd av lagen om rättspsykiatrisk vård (26 Kap. 9 § OSL).

Avslutningsvis

Av de uppgifter du lämnar i din fråga kan jag inte avgöra om det finns sekretessbrytande bestämmelser som gör att du kan lämna vidare uppgifterna till sjukvården. Om det inte rör sig om de ovan nämnda omständigheterna (missbruk eller vård enligt angivna lagar) gäller sekretessen och uppgifterna får därför inte röjas. Att röja uppgifter i strid med reglerna i OSL kan leda till straffansvar (20 Kap. 3 § brottsbalken).

Jag skulle vidare rekommendera dig att vända dig till din närmsta chef för vägledning om huruvida uppgifterna i det specifika fallet kan lämnas ut eller inte.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig till Lawline igen om du har ytterligare frågor eller funderingar.

Med vänliga hälsningar,

Amanda AitomäkiRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”