Gäller sekretess för moderbolag?

2020-02-29 i Sekretess
FRÅGA
Om ett kommunalt dotterbolag sekretessbelagt en uppgift, är den uppgiften också sekretessbelagd för moderbolaget?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Ja, det som är sekretessbelagt hos kommunalt dotterbolag gäller även för moderbolaget.

Vänligen,

Hellin Gültekin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll