FrågaFASTIGHETSRÄTTFastighet17/08/2022

Gäller samägandelagen även om jag äger en fjärdedel istället för hälften av en fastighet?

Hej! Jag samäger en fastighet med mitt syskon, vi äger 50 procent var. Vi är överens om att hen på sikt ska ta över hela ägandet. Just nu har hen dock inte råd att köpa ut mig, samtidigt som jag behöver få loss en del av det kapital jag har bundet där. Om vi kan komma överens om att hen köper 25 procent av min andel (d v s hen framgent äger 75 procent och jag 25 procent), gäller då fortsatt samägandelagen och vilka andra konsekvenser kan ett sådant förändrat ägande få? Jag vill inte tvinga fram en försäljning utan vill att vi ska kunna lösa detta till bådas bästa, men inte heller förlora på affären genom att sälja min andel till under marknadspris för att mitt syskon ska ha råd med den. Har inte heller något emot att ha kvar en mindre del av ägandet, utan ser det som en investering för framtiden. Tacksam era råd och synpunkter!

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Får det några konsekvenser för samägandet om du bara äger en fjärdedel av fastigheten?

Samägandelagen gäller på samma sätt när ägandet är fördelat ojämnt som när varje delägare äger en lika stor lott (samägandelagen 1 §). Ditt syskon måste däremot kunna visa på att hen äger tre fjärdedelar för att det inte ska antas att ni äger lika stora delar.

Kom ihåg formkraven

Vid fastighetsöverlåtelser finns det vissa formkrav som måste följas för att köpet ska vara giltigt. Det gäller även överlåtelse av en andel i fastigheten. Ni måste upprätta en köpehandling vilket är ett skriftligt dokument som ni båda undertecknar. Där ska det framgå vilken köpeskilling, alltså pris, som gäller för andelen. Köpehandlingen måste också innehålla en förklaring från din sida att du överlåter andelen till ditt syskon. Eventuella villkor ni kommer överens om som inte ingår i köpehandlingen är ogiltiga så tänk på att få med allt i köpehandlingen (jordabalken 4 kap. 1 §).

Jag hoppas du fått svar på dina frågor!

Vänliga Hälsningar,

Aron BergRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”