FrågaPROCESSRÄTTRättshjälp31/08/2014

Gäller rättshjälp för motpartens rättegångskostnader?

Gäller rättshjälp för motpartens rättegångskostnader?

Lawline svarar

Hej!

För att få rättshjälp ska en del förutsättningar vara uppfyllda bl.a. ska det finnas ett behov av rådgivning och rättshjälp kan bara beviljas först efter en ansökan se 4-8 §§ Rättshjälpslagen https://lagen.nu/1996:1619. Utifrån din fråga kan jag inte avgöra om du har rätt till rättshjälp det framgår inte om det är ett tvistemål eller ett brottsmål. Det är viktigt att tänka på att om tvisten rör ett tvistemål har du bara rätt till rättshjälp om tvisten avser mer än ett halvt prisbasbelopp. Ett halv prisbasbelopp 2014 är 22 200 enligt SCB. 

Tanken med lagen är att alla personer oavsett inkomst har rätt att få sin sak prövad och att hjälp därför kan ges för att föra talan genom hjälp med rådgivning m.m. Från 15 § och framåt framgår vad som omfattas av rättshjälp. Huvudregeln i rättegångsbalken är att den tappande parten står för den andra partens rättegångskostnader 18 kap. 1 § https://lagen.nu/1942:740. Om du skulle bli den tappande parten kan du få betala din motparts kostnader även om du har rättshjälp d.v.s. rättshjälp omfattar inte motpartens rättegångskostnader.  

Jennifer RönnerhedRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Processrätt och Rättshjälp? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000