FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt19/08/2019

Gäller privatuthyrningslagen eller hyreslagen när jag vill hyra ut ärvd villa?

Jag har ärvt en villa av min far som jag vill hyra ut.

Jag har inte bott i huset på 25 år och har en egen villa.

Kan jag hyra ut enligt privatuthyrningslagen eller måste jag använda hyreslagen?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Bestämmelserna enligt lagen om uthyrning av egen bostad " privatuthyrningslagen" gäller när en privatperson hyr ut en egen bostadsrättslägenhet, en eller två familjehus, ägarlägenhet eller annat ägt boende, under förutsättning att det inte sker för fritidsändamål, se 1 §

Bestämmelserna i "hyreslagen" 12 kap Jordabalken (JB) gäller om inte annat föreskrivet. Det innebär att ex bestämmelserna om lägenheten skick och hinder JB 12 kap. 9-18 §§ samt hyresgästens användning av lägenheten JB12 kap. 23-27 §§ är tillämpliga på upplåtelser enligt privatuthyrningslagen.

Eftersom du skriver att du vill hyra ut en villa du ärvt, tillämpas reglerna i lagen om uthyrning av egen bostad. Fördelen är att prissättningen för hyran är fri enligt privatuthyrningslagen, vilket inte gäller om du hyr ut i andra hand då JB 12 kap tillämpas. Det finns även vissa skillnader vad gäller uppsägningstid beroende på om den är obestämd eller bestämt, samt vissa skillnader avseende möjligheten till förlängning av hyresavtalet, se 3 § lagen om uthyrning av egen bostad och JB 12 kap. 45 a §

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Paula Reich ZackrissonRådgivare