Gäller planerad gåva om givaren avlider?

2017-12-06 i Gåva
FRÅGA
Hej, jag undrar om det blir juridiskt hållbart vid dödsfall om jag gör såsom i nedanstående fall? Om jag inför en längre resa skulle initiera en överföring till en eller flera personer med notis "gåva", överföringen är ställd fram i datum att ske ngn månad efter initieringen. Om jag mot förmodan skulle dö under resan innan överföringen sker så undrar jag om denna initierade transaktion skulle gälla och gå före arvsrätten. Mvh
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Såvitt jag vet har något fall liknande det du beskriver aldrig prövats i en svensk domstol. Mycket talar dock för att en sådan transaktion inte skulle vara giltig.

Den situation du beskriver kan vara relevant att jämföra med gällande bestämmelser för utfästelse om gåva. I huvudregel gäller nämligen att en utfästelse om gåva av lös egendom är utan verkan såvida inte gåvan har fullbordats eller utfästelsen gjorts i ett skuldebrev eller annan urkund som överlämnats till gåvotagaren (se 1 § gåvolagen). En schemalagd banköverföring är förvisso inte i egentlig mening en utfästelse om en gåva, men det ligger nära till hands att tillämpa samma rättsliga principer. Eftersom en sådan överföring kan avbrytas ända tills den genomförs måste det överförda beloppet anses tillhöra kontoinnehavaren tills överföringen skett. I så fall ska egendomen ingå i kontoinnehavarens kvarlåtenskap, om denne avlider.

Enligt min bedömning skulle alltså en banköverföring som du schemalägger före en längre resa inte vara giltig om du avlider före den genomförs. Om du önskar att fördela din egendom på visst vis efter din död bör du istället upprätta ett testamente i enlighet med formkraven i 10 kap. ärvdabalken.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.

Med vänlig hälsning,

Jonatan Sundqvist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (759)
2021-11-28 Kan uppdragstagare vägra ge ut pengar trots uppdragsgivares instruktion?
2021-11-27 Kan jag ge del av fastighet till min partner?
2021-11-23 Vad händer när något som har utlovats i gåva ärvs bort?
2021-11-22 Kan min partner ge mig en del av hans lägenhet som gåva?

Alla besvarade frågor (97360)