Gäller offentlighetsprincipen hos SKL?

Hej, jag har en fråga angående offentlighetsprincipen.

Jag har begärt ut handlingar av SKL (Sveriges kommuner och landsting) där jag får till svar att dom inte omfattas av offentlighetsprincipen. Detta ställde mig något i min begäran då jag har erfarenhet av att överklaga ett eventuellt beslut om sekretess till Kammarrätten, men i och med att SKL i sitt svar uttryckligen belyste mig att eftersom dom inte omfattas av offentlighetsprincipen så kan jag heller inte få ett beslut om nekad begäran att överklaga till Kammarrätten.

1. Hur kan detta vara möjligt? SKL ägs som namnet skvallrar av våra kommuner och landsting, dvs INTE ett statligt bolag och borde verkligen omfattas av offentlighetsprincipen.

2. Hur kan jag driva denna fråga vidare? Är det förvaltningsrätten som gäller för att få prövning i huruvida dom omfattas av offentlighetsprincipen eller inte?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


1. För utlämnande av allmänna handlingar är Tryckfrihetsförordningen tillämplig. Offentlighetsprincipen är en grundlagsskyddad rättighet som ger en rätt att utfå allmänna handlingar från statens och kommunernas verksamhet.

I 2 kap. 3 § anges att vad som föreskrivs i TF om rätt att ta del av allmänna handlingar i tillämpliga delar också ska gälla handlingar hos, aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser där kommuner eller landsting utövar ett rättsligt bestämmande inflytande. SKL är en intresseförening, som inte ska jämställas med en myndighet. SKL omfattas därför inte av offentlighetsprincipen. Du har alltså inte någon rätt att begära ut handlingar från SKL's bolag.


2. En av grundförutsättningarna för att kunna överklaga ett beslut om nekande av utlämning av en allmän handling är att man har fått ett överklagbart beslut. Enligt offentlighets och sekretesslagen (OSL) (6 kap. 3 §) har man en rätt att kräva ett överklagbart beslut. I din situation är emellertid problemet att inte heller OSL gäller. I OSL stadgas att lagen gäller för myndigheter (1kap. 1 § OSL), riksdagen och beslutande kommunala församlingar (2 kap. 2 § OSL), aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser där kommuner eller landsting utövar ett rättsligt bestämmande inflytande (2 kap. 3 § OSL). OSL gäller alltså inte för intresseföreningar. Du kan således inte kräva att få ett beslut som du kan överklaga.


Du har således ingen möjlighet att få ut handlingar från SKL, eller överklaga beslutet att inte få ut handlingarna. Jag hoppas det löser sig ändå och att du har fått svar på dina frågor. Annars får du gärna vända dig till någon annan av våra tjänster!

Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr,
klicka här ( lägg in https://www.lawline.se/ask_a_question)- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr,
klicka här ( lägg in https://www.lawline.se/ask_a_question)- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och

välj knappval 1.


Med vänliga hälsningar,Veronica BorgRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Tryckfrihetsförordningen (TF)? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo