FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt29/06/2017

Gäller Ne bis in idem vid friande domar?

Fråga runt att inte kunna bli straffad två gånger för samma brott, dvs principen ne bis in idem.

Principen skyddar en person så att denne inte kan straffas två gånger när domen vunnit laga kraft men om en person istället blir frikänd i högsta instans för ett brott men det visar sig att personen ifråga faktiskt var skyldig, tex att han/hon uppger det. Gäller ne bis in idem fortfarande? För alla brott?

I Nederländerna kan en frikänd person nämligen inte bli dömd igen även om det finns nya bevis det anses att domstolen "haft sin chans". Nyfiken på om detta även gäller i Sverige.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Innebörden av ne bis in idem:
Mycket riktigt handlar ne bis in idem om att samma sak inte kan tas upp två gånger och mer exakt är det att en dom som har vunnit laga kraft inte kan prövas igen, alltså ett förbud mot dubbelbestraffning. Vill man pröva en sak som redan har avgjorts är detta ett rättegångshinder och domstolen ska inte pröva saken med hänvisning till att det föreligger negativ rättskraft vilket.

Om regeln gäller vid ett frikännande:
Regeln om ne bis in idem gäller både på fällande och frikännande domar. Man har detta som en huvudregel för att en person ska kunna lita på en dom som vinner laga kraft och man ska kunna rätta sig efter det.

Jag förutsätter i din fråga att det rör sig om en dom som har vunnit laga kraft, alltså en dom som kan verkställas. Det enda sättet att få en ny prövning är i så fall genom resningsreglerna som är regler inom juridiken som enbart ska tillämpas i särskilda fall där det till exempel framkommit ny bevisning eller liknande. Men huvudregeln är att även en frikännande dom faller inom ne bis in idem och alltså inte kan prövas en gång till.

Hoppas du känner att du fick svar på din fråga!

Mathilda WihlborgRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo