Gäller muntligt avtal?

2018-03-29 i Muntliga avtal
FRÅGA
Hej!Förra sommaren, då min dåvarande fästmö och jag bodde tillsammans - så tog vi varandra i hand om att teckna och dela på ett leasingkontrakt på en bil. Detta efter att våra drömmar om ett boende och jobb i franska Antibes grusades, då hon fick sparken från det jobb på ett b&b vi skulle utföra. Nu är vi separerade och hennes löfte om betalning har uteblivit, sedan hon bad mig flytta ut i augusti. Vad göra?
SVAR

Hejsan!
Tack för att du vänder dig till Lawline!

Är muntligt avtal giltigt?

Inom avtalsrätten finns en huvudregel som lyder "pacta sunt servanda", vilket innebär att avtal skall hållas, oavsett om de är muntliga eller skriftliga. Det finns dock undantag för t ex köp av fast egendom som måste ske skriftligen. Ert muntligt avtal är alltså giltigt.

Bevisbörda vid muntligt avtal

Det problem som kan uppstå i samband med muntliga avtal är att den som påstår att ett muntligt avtal har uppkommit också har bevisbördan för det. Alltså måste den som påstår att ett avtal slutits också kunna bevisa att så är fallet, vilket kan vara svårt. Det är därför lämpligt att alltid upprätta ett skriftligt avtal.

Sammanfattningsvis, om du kan bevisa att ett muntligt avtal ingåtts faller istället bevisbördan på din före detta som i sin tur då måste bevisa att avtalet inte har uppkommit.

Hoppas att svaret var till din hjälp!

Med vänlig hälsning,

Emilia Hallberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Muntliga avtal (225)
2021-12-30 Har hyresgästen besittningsskydd när ägaren vill sälja huset?
2021-12-14 Har jag öppet köp om en butiksanställd lovar mig det?
2021-12-12 Bundenhet till muntligt avtal vid avtalsparts bortgång
2021-11-30 Är muntliga avtal giltiga?

Alla besvarade frågor (98708)