FrågaFASTIGHETSRÄTTHyresavtal31/08/2019

Gäller muntliga avtal vid hyra av lägenhet?

Hej! jag har i tre veckor varit i kontakt med en kvinna ang en lägenhet jag skulle hyra av henne med inflytt på söndag. Vi träffades i onsdags och skrev ett legitimt hyreskontrakt som hon skulle skicka in till sin hyresvärd och hon skulle meddela mig svar senast idag (och om det blir godkänt så får jag flytta in) idag säger honAtt jag ska "ta något annat" och att hon inte känner sig redo att hyra ut men vi båda har muntligt och skriftligt avtal och jag börjar studera på tisdag. Vad tycker du/kan jag göra? Kontraktet är skrivet 26/8. Bör jag kontakta hyresvärden?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

I 12 kap. jordabalken (JB), också kallad hyreslagen, regleras frågor rörande hyresavtal. Som huvudregel är skriftliga liksom muntliga avtal bindande, vilket också gäller hyresavtal. Däremot måste förstahandshyresgästen ha hyresvärdens godkännande för att hyra ut i andra hand, 12:39 JB. Det innebär alltså att avtalets giltighet är avhängigt hyresvärdens godkännande. Har hon inte sökt tillstånd till andrahandsuthyrning och fått godkänt av hyresvärden, kan det bli svårt att få till ett giltigt hyresavtal i slutändan.

Jag råder dig, som du skriver, att kontakta hyresvärden för att kontrollera om en ansökan om andrahandsuthyrning överhuvudtaget har gjorts. Skulle detta ha skett och hyresvärden har godkänt uthyrningen, har du ett giltigt hyreskontrakt att falla tillbaka på varpå hyreslagens regler om uppsägning ska tillämpas; förstahandshyresgästen kan då inte kringgå dessa hur som helst. I värsta fall – för förstahandshyresgästen – kan hyresnämnden ta sig an ärendet. Det är nog ändå lämpligast att börja med att informera förstahandshyresgästen om denna möjlighet och att det kan få ekonomiska följder för henne.

Med vänlig hälsning,

Caroline Hallén LindqvistRådgivare