Gäller köplagen?

2016-02-04 i Köplagen
FRÅGA
Har köpt bil av en bilfirma till mitt företag bägge företagen är AB Hur gäller köplagen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som utgångspunkt i frågan kan det noteras att båda parterna är näringsidkare och att det rör sig om s.k. lös egendom. Därmed blir köplagen generellt tillämplig, med ett undantag som ska redovisas nedan, se 1 § köplagen.

Köplagen hör till den s.k. dispositiva rätten, se 3 § köplagen. Detta innebär att parterna kan välja vilka regler som ska tillämpas och vilka som ska ändras. I den mån parternas avtal inte reglerar en fråga löses den vanligen genom avtalstolkning eller utfyllnad från köplagens bestämmelser.

Det ovan nämnda undantaget gäller de fall en näringsidkare köpt en vara inom ramen för sin affärsverksamhet, men ändå nyttjar den huvudsakligen i privat bruk, se 4 § köplagen. I sådana fall aktualiseras istället konsumentköplagen. I de fall en juridisk person, som ju ett aktiebolag är, är köpare till egendomen skulle det nog anses svårt att ändå karaktärisera köpet som ett konsumentköp, oberoende av hur varan brukas.

Svaret på din fråga blir alltså beroende av köpavtalets bestämmelser. Principiellt gäller alltså köplagen, men kanske inte i alla delar beroende på vad som överenskommits.

Skulle du behöva ytterligare hjälp är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se eller boka tid med en jurist hos en av våra partners (här).

Philip Söderberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1267)
2020-11-29 Garanti och fel i vara
2020-11-29 Vilken lag gäller när ett företag köper ett djur av ett annat företag?
2020-11-28 När kan påföljd påkallas vid fel i vara?
2020-11-28 Fel märke på varan vi köpt, vad kan vi göra?

Alla besvarade frågor (86686)