Gäller konsumentköplagen för bilar?

Vi har köpt en begagnad bil på det företaget jag jobbar på, lämpligt då vi säljer bilar, detta köp kallas "personalköp" och inga garantier gäller då. nu efter fyra månader så fungerar inte en funktion i bilen som den skall och jag har prövat att åberopa konsument köpslagen då jag som privat person har köpt en vara för privat bruk oavsett rabatt vid personalköp av bilen.

Detta har jag fått till mig:

" i XXXXXXXXXX kan man som anställd köpa bil med reducerat personalpris.

Regelverket är många bakom detta , men primärt att köpet ska vara godkänt av skatteverket för att köpare samt företag ej ska bli förmånsbeskattade.

Väljer man att köpa bilen på detta sätt har man också godkänt detta regelverk. Det finns ingen garanti vid personalköp, utan det förutsätter att man själv kontrollerar bilen innan köp.

Du har rätt i sak angående konsumentköplagen men tycker att det är konstigt att du blandar in dem.

"Förstår inte varför du känner dig förbigången?

Du har köpt ett fordon med personalpris och de riktlinjer som följer med det köpet. "

Först undrar de varför jag blandar in konsumentköplagen här då det är ett personalköp sedan säger de att företaget har en egen riktlinje och regler det är den man skall följa vilket är okej om det är så?, med andra ord har jag som anställd sämre villkor än om jag skulle köpa en bil av ett annat företag.

Stämmer detta verkligen?? försvinner konsumentköplagen på grund av personal köp??

Vill vet hur det fungerar,

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Konsumentköplagen gäller lösa saker som en näringsidkare säljer till en konsument (1 §). Konsumentköplagen är tvingande och går inte att avtala bort, villkor som är sämre för konsumenten gäller alltså inte (3 §).

Varan ska stämma överens med funktionerna i avtalet och annars är det ett fel på varan (16 §). Det innebär att om funktionen ingick i avtalet är det fel på varan och du har rätt till påföljder. Påföljderna kan vara t.ex. reparation eller prisavdrag (22 §).

Ett fel som uppkommit inom sex månader från att du mottag varan antas ha funnits från början och du behöver inte bevisa att felet fanns redan när du tog emot varan (20 a §). Vissa undantag finns beroende på vilken typ av fel, det går t.ex. inte hävda att en krockad bil är fel som fanns från början.

Eftersom du köpt bilen av din arbetsgivare kan det diskuteras om du är att se som konsument. Arbetsdomstolen har i avgörandet AD nr 5/21 slagit fast att en arbetstagare som då köpte in varor via sin arbetsgivares leverantör var att anses som konsument i förhållande till sin egen arbetsgivare. Min bedömning är därför att du är att anse som konsument i det här fallet.

I ditt fall
Det är svårt att avgöra vilken typ av fel som inträffat och hur stor påverkan felet har på bilens funktion. Generellt så gäller konsumentköplagen i ditt fall och du har rätt till samma påföljder som andra konsumenter.

Om du har fler frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen.

Med vänliga hälsningar,

Daniel HögströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo