Gäller gemensam uppsägningstid för hyresavtal vid separation?

jag är sambo i en lägenhet och vi står båda på kontraktet. jag ska flytta ut och undrar om jag har uppsägningstid efter min uppsägning?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Uppsägning av gemensamt hyresavtal

Jag utgår från att din sambo och du har ett hyresavtal på obestämd tid. Om ni båda står med i hyresavtalet som parter så måste det sägas upp i sin helhet för att sluta gälla (12 kap. 3 § första stycket jordabalken). När ni gemensamt säger upp avtalet, där din sambo och du står som ena part och hyresvärden står som andra part, har ni uppsägningstid. Om det inte avtalats om specifik uppsägningstid så upphör hyresavtalet att gälla vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen (12 kap. 4 § första stycket 1 p. jordabalken). Under uppsägningstiden, oavsett om du väljer att bo kvar eller inte, är både din sambo och du ansvariga för att betala hyran eftersom ni båda står med på hyresavtalet.

Nytt hyresavtal mellan hyresvärden och din sambo

Om hyresvärden godkänner din sambo som ensam hyrestagare kan de skriva under ett nytt hyresavtal som gör att er gemensamma uppsägningstid uteblir eller blir kortare.

Kontakta er hyresvärd innan ni säger upp hyresavtalet, berätta om era planer på att separera och se över vilka möjligheter som finns.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Lenita PetterssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning