Gäller gemensam uppsägningstid för hyresavtal vid separation?

2017-05-14 i Hyresavtal
FRÅGA
jag är sambo i en lägenhet och vi står båda på kontraktet. jag ska flytta ut och undrar om jag har uppsägningstid efter min uppsägning?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Uppsägning av gemensamt hyresavtal

Jag utgår från att din sambo och du har ett hyresavtal på obestämd tid. Om ni båda står med i hyresavtalet som parter så måste det sägas upp i sin helhet för att sluta gälla (12 kap. 3 § första stycket jordabalken). När ni gemensamt säger upp avtalet, där din sambo och du står som ena part och hyresvärden står som andra part, har ni uppsägningstid. Om det inte avtalats om specifik uppsägningstid så upphör hyresavtalet att gälla vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen (12 kap. 4 § första stycket 1 p. jordabalken). Under uppsägningstiden, oavsett om du väljer att bo kvar eller inte, är både din sambo och du ansvariga för att betala hyran eftersom ni båda står med på hyresavtalet.

Nytt hyresavtal mellan hyresvärden och din sambo

Om hyresvärden godkänner din sambo som ensam hyrestagare kan de skriva under ett nytt hyresavtal som gör att er gemensamma uppsägningstid uteblir eller blir kortare.

Kontakta er hyresvärd innan ni säger upp hyresavtalet, berätta om era planer på att separera och se över vilka möjligheter som finns.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Lenita Pettersson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?