Gäller förvaltningslagen trots att specialförfattning anger annat?

2021-03-21 i Myndigheter
FRÅGA
Hej. En fundering gällande förvaltningsrätt kontra speciallagstiftning. Går ett beslut som enl t e x SoL inte går att överklaga, att överklaga med stöd i FL 40? T e x om en person nekats bistånd enl SoL 4:2 vilket inte enligt samma lagstiftning är ett beslut som går att överklaga?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Förvaltningslagen (FL) gäller för handläggning av ärenden hos förvaltningsmyndigheterna och handläggning av förvaltningsärenden hos domstolarna (1 § FL). Förvaltningslagen är dock subsidiär, vilket innebär att om en annan lag eller en förordning innehåller någon bestämmelse som avviker från förvaltningslagen, tillämpas den bestämmelsen i stället (4 § FL). Vad som sägs i specialförfattning gäller framför förvaltningslagen.

Om det framgår av specialförfattning (t.ex. socialtjänstlagen) att ett visst beslut inte kan överklagas gäller det framför vad som sägs i förvaltningslagen. Det är alltså inte möjligt att angripa beslutet med stöd av förvaltningslagen i ett sådant fall.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Mathias Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (442)
2021-10-16 Får en myndighet ta ut en avgift för en kopia/avskrift av en allmän handling?
2021-10-11 Namninsamling vid utvisning
2021-09-30 Underrättelseform av socialtjänstens beslut
2021-09-29 Kan man överklaga socialtjänstens beslut?

Alla besvarade frågor (96379)