Gäller förvaltningslagen trots att specialförfattning anger annat?

2021-03-21 i Myndigheter
FRÅGA
Hej. En fundering gällande förvaltningsrätt kontra speciallagstiftning. Går ett beslut som enl t e x SoL inte går att överklaga, att överklaga med stöd i FL 40? T e x om en person nekats bistånd enl SoL 4:2 vilket inte enligt samma lagstiftning är ett beslut som går att överklaga?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Förvaltningslagen (FL) gäller för handläggning av ärenden hos förvaltningsmyndigheterna och handläggning av förvaltningsärenden hos domstolarna (1 § FL). Förvaltningslagen är dock subsidiär, vilket innebär att om en annan lag eller en förordning innehåller någon bestämmelse som avviker från förvaltningslagen, tillämpas den bestämmelsen i stället (4 § FL). Vad som sägs i specialförfattning gäller framför förvaltningslagen.

Om det framgår av specialförfattning (t.ex. socialtjänstlagen) att ett visst beslut inte kan överklagas gäller det framför vad som sägs i förvaltningslagen. Det är alltså inte möjligt att angripa beslutet med stöd av förvaltningslagen i ett sådant fall.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Mathias Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (415)
2021-04-13 Kan en förvaltningsmyndighet ändra förvaltningsrättens beslut?
2021-04-09 Får förskolor lägga ut bilder och namn på barn på sociala medier?
2021-03-31 Att överklaga socialtjänstens beslut
2021-03-31 Hur långt tid tar det innan polisen hör av sig efter att man har blivit polisanmäld?

Alla besvarade frågor (91209)