Gäller företagshypotek framför utmätning?

2019-10-18 i Konkurs
FRÅGA
Om jag har säkerhet i alla maskiner o inventarier i ett företag, med ett pantbrev förskuld dom har till mitt företag!Kan kronofogden utmäta dessa maskiner före mig, till andra skulder företaget har innan ev. konkurs!Om det blir konkurs eller likvidation gäller min pant då först!
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Så som jag uppfattar det så undrar du vem som får rätt till maskiner och inventarier i en konkurs. Jag kommer besvara din fråga enligt Lag (2008:990) om företagshypotek, Förmånsrättslagen och Utsökningsbalkens bestämmelser.

Vem får utdelning i en konkurs?

Jag utgår från att du har en fordran till företaget och har ställt maskiner och inventarier som säkerhet för denna fordran. Eftersom du har fått ett pantbrev så utgår jag från att det är ett företagshypotek du har säkerhet i och därmed har fått ett företagsinteckningsbrev (1 kap. 3 § FHL).

Ett företagshypotek är en säkerhet ställt i företagets lösa egendom så som maskiner och inventarier (2 kap. 1 § FHL).

Eftersom du har ett företagsinteckningsbrev så har du vid företagets konkurs rätt att enligt förmånsrättslagen få ut din fordran upp till det belopp som företagsinteckningsbrevet värde är (2 kap. 5 § FHL). Värdet kan komma att påverkas om företaget sålt maskiner eller har köpt nya maskiner. Med detta sagt så är det inte säkert att företagshypoteket har samma värde idag som när pantbrevet skrevs.

Vid en konkurs tillsätts en konkursförvaltare som sedan ser över konkursboets tillgångar och skulder för att sedan fördela dem enligt förmånsrättslagens ordning. Vid utdelningen så finns det fordringar med säkerheter som har förmånsrätter. Företagshypotek ger en förmånsrätt som är särskild och får prioritet (5 § FRL).

Kronofogden får endast utmäta den egendom som anses tillhöra företaget 4 kap. 2 § UB. Eftersom du har en säkerhet i företagshypoteket som du kan göra gällande vid konkurs framgår det att företaget inte ska anses vara ägare till den lösa egendomen och kan då inte utmätas (4 kap. 17-19 § UB).

Kronofogden kommer inte kunna mäta ut den egendom som tillhör företagshypotekt eftersom du har säkerhet för din fordran. Däremot bör du se över om det finns en äldre företagsinteckning som ger företräde framför din fordran. För att ge ett exempel:

Företagshypoteket har ett värde av 50 000kr. A:s företagsinteckningsbrev är ställt den 2018-01-01 till ett värde av 40 000kr. B har ett företagsinteckningsbrev som är äldre tex ställt 2016-01-01 till ett värde av 30 000 kr. Eftersom B har ett äldre företagsinteckningsbrev så kommer B få betalt först och då finns endast 20 000 kr kvar att tillgå. A får då ut 20 000 kr för sin säkerhet.

Sammanfattning

Med utgångspunkten i vad som framgår i frågan så är det möjligt att få utdelning för din fordran. Däremot saknas flera omständigheter och en helhetsbild för att kunna göra en korrekt bedömning. Skulle du vilja ha mer rådgivning kan du vända dig till våra jurister på Lawline. Hoppas svaret varit till hjälp.

Allt gott,

Tilde Skånvik
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konkurs (227)
2020-02-01 När ska konkurslagen och utsökningsbalken tillämpas?
2019-12-22 Är styrelsen i en ekonomisk förening solidariskt ansvariga för föreningens skulder vid en konkurs?
2019-12-14 Måste jag betala tillbaka pengar till ett konkursbo?
2019-11-12 Vilken existensminimum finns vid personlig konkurs?

Alla besvarade frågor (77204)