Gäller ett spanskt äktenskapsförord i Sverige?

Hej.

Om man gör äktenskapförord i Spanien hos en notarius plublicus (har till och med EU stämple på), gäller det på samma sätt här i Sverige, även om man inte registrera det på Skatteverket?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om giltighet av utländska äktenskapsförord finns i lagen om internationella frågor rörande makar och sambors förmögenhetsförhållanden (LIMF).

Huvudregeln är att om ett äktenskapsförord har upprättats på ett giltigt sätt utomlands (Spanien i detta fall), så ska det även gälla i Sverige (13 § LIMF). Vad gäller äktenskapsförordets giltighet så är ett äktenskapsförord mellan makar giltigt om det stämmer överens med den lag som är tillämplig på makarnas förmögenhetsförhållandet när rättshandlingen företas (5 § LIMF).

Det kan dock poängteras att äktenskapsförord mellan makar som har hemvist i Sverige när rättshandlingen företas blir gällande i Sverige endast om registrering sker (5 § tredje stycket LIMF).

I de fall det uppstår problem mellan makarna vad gäller äktenskapsförordet kan det vara viktigt att veta vilket lands lag som ska tillämpas vid en eventuell tvist. Har ni avtalat om att spansk lag ska gälla eller om någon av er hade hemvist där eller var medborgare i Spanien när äktenskapsförordet ingicks ska spansk lag gälla på äktenskapsförordet (3 § och 4 § LIMF). Har ni båda dock tagit hemvist i Sverige och båda bor här i minst två år ska svensk lag gälla på äktenskapsförordet (4 § LIMF).

Sammanfattningsvis så gäller äktenskapsförordet på samma sätt i Sverige utan att det behöver registreras under förutsättning att det upprättats på ett giltigt sätt i Spanien och att ni inte haft hemvist i Sverige under själva upprättandet av äktenskapsförordet. Om äktenskapsförordet stämmer överens med spansk lag och är giltigt enligt formkraven enligt spansk lag, så är det även giltigt i Sverige.

Vänligen,

Maria SimeonidouRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”