Gäller ett muntligt avtal vid köp av fastighet som ägs av ett dödsbo?

2017-07-29 i Formkrav
FRÅGA
Jag var muntligen överens med dödsbodelägare om köp av fastighet tillhörande dödsboet. Korrespondens per SMS bekräftar det jag påstår.Dödsboet valde att inte slutföra affären då en av arvingarna beslutat sig för att själv köpa fastigheten.Min fråga:Normalt är ju endast ett skriftligt köpeavtal vid köp av fastighet det som gäller,men i just detta fall undrar jag om lagen gör avkall på proceduren. Har ett dödsbo samma juridiska ställning som en levande människa?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Precis som du skriver så krävs det ett skriftligt avtal vid köp av fastighet. Detta gäller även när det handlar om ett dödsbo. Boet räknas som en juridisk person, vilken kan ingå avtal precis som en vanlig människa. Det är då dödsboet som blir överlåtare och dess delägare ska underteckna avtalet. Inte förrän dödsbodelägarna och du skrivit på ett skriftligt avtal finns en bindande överenskommelse mellan er. (4 kap 1 § jordabalken)

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Johanna Bergvall
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Formkrav (179)
2021-11-04 Formkrav för framtidsfullmakt om bl.a. bevittnande eller fullmaktsgivarens underskrift
2021-09-25 Vad krävs för avtal och bevis vid köp av katt?
2021-09-06 Överlåtelse av bostadsrätt
2021-08-28 Är avtalet giltigt utan underskrift?

Alla besvarade frågor (97574)