Gäller ett muntligt avtal?

2018-03-28 i Muntliga avtal
FRÅGA
Har ett fritidshus och har gjort en muntlig ansökan om medlemskap i en ekonomisk förening som bildats med anledning av en gemensam utbyggnad av avloppsnät. Fick ett jakande besked av föreningen. Är ett sådant muntligt avtal giltigt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln inom avtalsrätt är att även muntliga avtal är bindande. Det står inte uttryckligt i Avtalslagen att det är så, utan det framgår genom att det aldrig nämns att avtal måste vara skriftliga. Med undantag för vissa speciell avtal till exempel avtal om köp av fast egendom som måste ske skriftligen. Så svaret på din fråga bli att det muntliga avtalet gäller.

Däremot måste du beakta att ett avtal måste gå att bevisa, eftersom att det är den person som påstår att ett avtal uppkommit som har bevisbördan för att bevisa det. Ett muntligt avtal är därav betydligt svårare att bevisa än ett skriftligt. Därför råder jag dig att upprätta ett skriftligt avtal så fot du kan, även om ett muntligt avtal också är et avtal. Huvudprincipen inom avtalsrätten som gäller muntliga såväl som skriftliga avtal är pasta sunt servande vilket betyder avtal skall hållas.

Lycka till!

Signe Lundgren
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Muntliga avtal (225)
2021-12-30 Har hyresgästen besittningsskydd när ägaren vill sälja huset?
2021-12-14 Har jag öppet köp om en butiksanställd lovar mig det?
2021-12-12 Bundenhet till muntligt avtal vid avtalsparts bortgång
2021-11-30 Är muntliga avtal giltiga?

Alla besvarade frågor (98708)