Gäller ett muntligt anställningsavtal?

FRÅGA
Jag blev muntligen lovad jobb under en vecka (5 x 12 tim = 60 timmar) av ett företag som jobbar som entreprenör åt ett annat företag. Jag gick igenom de skriftliga tester som behövde göras, blev godkänd, hämtade ut skyddskläder hos företaget samt fixade passerkort. Jag tog till och med ledigt från mitt ordinarie jobb för att kunna vara med på det här tillfälliga jobbet. Samma dag som jag ska börja det tillfälliga jobbet meddelar företaget att de inte behöver mig. Vad har jag för rättigheter?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns inga formkrav för anställningsavtal, vilket innebär att muntliga avtal är giltiga i samma utsträckning som skriftliga. En grundläggande avtalsrättslig princip är att avtal ska hållas. Enligt uppgifterna i din fråga har din arbetsgivare därför begått ett avtalsbrott när denne meddelade att du inte behövdes för jobbet (om denne inte heller betalat dig någon lön). När det enbart finns ett muntligt avtal kan det dock uppstå bevissvårigheter om ord står mot ord. Om du har någon skriftlig dokumentation såsom mejl eller sms som kan bekräfta att du är anställd kan det hjälpa dig.

En arbetstagare som permitteras har rätt till samma lön och andra anställningsförmåner som om arbetstagaren hade fått behålla sina arbetsuppgifter. Permittering är när arbetsgivaren friställer arbetstagaren eller säger att denne inte måste närvara. Skälet till permittering kan vara arbetsbrist, driftstörningar, m.m. Rätten till lön och anställningsförmåner gäller dock inte om permitteringen är en följd av att arbetet är säsongsbetonat eller av andra skäl inte är sammanhängande i sin natur (21 § lag om anställningsskydd).

Om du är medlem i en fackförening råder jag dig att kontakta denna för att få hjälp. Annars kan du ta hjälp av våra jurister här på Lawline.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Liv Nyström
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Det är ett avtalsbrott, men vad gäller rent juridiskt? Har jag rätt till lön för de 60 timmar jag var muntligen kontrakterad för att jobba?
2018-10-19 14:52
Hej igen, Det som gäller rent juridiskt är, som ovan nämt, att du har rätt till lön och andra anställningsförmåner (21 § lagen om anställningsskydd (LAS)) enligt kontraktet, om det inte är så att det rör sig om ett säsongsbetonat jobb eller om det följer av att arbetet av sin natur inte är sammanhängande. Vänliga hälsningar, Liv Nyström
2018-10-22 06:11
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsgivarens skyldigheter (551)
2019-04-17 Vad bör man göra när ens tidigare arbetsgivaren inte betalar ut inarbetad lön eller övertidsersättning enligt avtal?
2019-04-15 Vad gör jag när arbetsgivaren inte betalar ut överenskommen lön?
2019-04-11 Finns turordning vid tillsättandet av en bättre tjänst?
2019-04-07 Arbetsgivarens omplaceringsskyldighet

Alla besvarade frågor (67977)