Gäller ett muntligt ägarbyte av hund?

2020-08-19 i Muntliga avtal
FRÅGA
Jag har en hund ihop med en annan person. Det är jag som står som registrerad ägare på Jordbruksverket och det är jag som står på försäkringen för hunden. Det finns inga papper på hunden, och vi tog över honom muntligt av en person som nu tyvärr har gått bort. Är det jag eller hon som äger hunden?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Muntliga avtal om överförande av ägande är giltigt
Din fråga gäller ett övertagande av ägnade av en hund vilket innebär att Avtalslagen (AvtL) är tillämplig. Generellt sett så är muntliga avtal giltiga såvida parterna är överens (1 kap. 1 § AvtL). Då ett djur anses vara lös egendom krävs finns inte några formkrav på hur ägarbytet ska ha sett ut (1 kap. 1 § Jordabalken). Djuret är alltså din egendom tillsammans med personen du delar hunden med. Ni är därför ägare till hunden så länge den tidigare, numera avlidna ägaren, frivilligt ingick en muntlig överenskommelse om ägarbytet.

Med vänliga hälsningar,

Vendela Tingshammar
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Muntliga avtal (216)
2021-01-21 Är muntliga avtal bindande?
2020-12-07 Kan byggföretag ta mer betalt än överenskommet?
2020-11-30 Är ett muntligt avtal giltigt?
2020-11-26 Kan man göra muntliga avtal gällande?

Alla besvarade frågor (88541)