FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTTestamente31/08/2016

Gäller ett danskt testamente och kan man göra så att barn får ärva så lite som möjligt?

Hej. Vi har bott i Sverige i 9 år och är folkbokförde här. Min make och jag är danske medborgare, har et dansk testamente där vi har skrivet att jag skal ärva allt om han går bort före jag. Hans barn skal bara ha det som på dansk heter "tvangsarv". Allt vi äger är köpt i mitt namn.

Gäller det danske testamente här i Sverige? Vi har varit gifte i 26 år. har läst att ett dansk testamente kan gälla i Sverige om 2 oberoende personer har skrivit på, stämmer det?

Med vänlig hälsning

Lawline svarar

Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!

Allmänt:
Arvsrätten verkar vara ganska lik och svensk arvsrätt regleras i Ärvdabalken (förkortas ÄB). Även i svensk rätt finns ett "tvangsarv" som på svenska heter "laglott". Enligt svensk rätt är laglotten hälften av det belopp som arvingen har rätt till, vilket då innebär att om din man exempelvis har ett barn så kan han testamentera hela arvet till dig, men att barnet egentligen har rätt till halva arvet ändå. Det finns dock vägar runt detta.

Testamente:
I svensk rätt skall testamente bevittnas och undertecknas av två vittnen. Vittnena behöver inte veta vad som står i testamentet, men de ska veta att det är ett testamente de skriver under. ÄB 10:1. Det finns även möjlighet till så kallat nödtestamente som inte är underskrivet av vittnen, men ett sådant är inte giltigt efter sex månader och kan därför inte skapas i förtid. Som huvudregel krävs alltså två vittnen för att handlingen skall vara giltig.

När det gäller att testamentera bort sin egendom så kan man faktiskt testamentera bort allting. Man behöver inte ta hänsyn till laglotten, din man kan alltså välja att testamentera bort allting till dig.
Vad som händer i denna situationen är att testamentet på sätt och vis är ogiltigt. Dvs, testator (den som skrivit testamentet), har testamenterat bort mer än vad som faktiskt gick. Detta skapar en lite lustig twist på systemet eftersom testamentet skall följas trots att det faktiskt är ogiltigt till viss del, jag kan illustrera det hela med ett exempel.

Om ni väljer att skriva ett testamente där du ärver din man så kommer testamentet faktiskt vara giltigt ända tills mannens barn klandrar det. Om barnet klandrar testamentet inom sex månader så har barnet rätt till sin laglott, om det däremot inte klandrar testamentet så blir det som att barnet godtagit den dödes vilja och då kommer istället du att faktiskt ärva allting. Laglottten är alltså ett skydd för barnet, men om barnet inte visar något intresse för den och klandrar testamentet så kommer faktiskt testamentet att bli giltigt och du ärver allt. Detta framgår i IL 14:5.

Speciella regler för makar:
När det gäller gifta makar så ärver de varandra i Sverige om de har gemensamma barn. När det finns särkullbarn, barn som bara är barn till en av makarna, så har dock dessa rätt till sitt arv. Er situation verkar vara att barnet enbart är hans och därför spelar det här inte så stor roll för er. En make har dock alltid rätt till fyra prisbasbelopp (ungefär 177 200 kr) för att man helt enkelt inte vill att en efterlevande make ska bli helt lämnad utan tillgångar om det var den med mest pengar som dog.

Mitt råd:
Upprätta ett nytt testamente där alla tillgångar skall gå till dig, med två vittnen som skriver under. Det kan även vara bra att poängtera att svensk rätt skall gälla för testamentet eftersom möjligheterna för barnet att klaga kanske är snällare i dansk rätt. Det är något jag tyvärr inte kan svara på.
Det krävs ju att barnet faktiskt klagar på testamentet i svensk rätt för att få ut någonting och chansen är ju därför att barnet faktiskt kanske inte gör det utan respekterar sin förälders vilja. Det värsta som kan hända om ni gör på det här viset och testamenterar allt till dig är ju att barnet faktiskt klagar och får pengarna som barnet har rätt till, och det är ju inte så farligt...

Om det är så att ni inte vill att barnet skall ärva någonsin så bör ni även betänka hur testamentet skall utformas för det faktum att du kanske dör före din make? Om så är fallet finns ju annars risken att barnet ärver både ditt och din makes arv vid hans bortgång...

Då kan det ju vara en god tanke att testamentera det hela till en god sak, om det exempelvis är så att barnet lider av missbruksproblem och därför inte bör få stora ekonomiska tillskott så kanske det är en god idé att testamentera till en förening som arbetar för att stoppa missbruk.

Behöver du vidare hjälp med arvsfrågor är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Jonas P. LindRådgivare