Gäller ett danskt äktenskapsförord i Sverige?

FRÅGA
Om ansökan om äktenskapsskillnad (skilsmässa) görs hos Tingsrätten i Sverige, är då enskild egendom genom äktenskapsförord, registrerad hos Dansk myndighet, gällande vid bodelningen i Sverige?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Vad är den juridiska frågan?

Det framgår av frågan att det rör sig om äktenskapsförord som är registrerat i Danmark och den juridiska frågan blir då om det även gäller i Sverige. Svaret på den frågan regleras i lag om internationella frågor rörande makars och sambors förmögenhetsförhållanden (LIMF).

Vad gäller för utländskt upprättade äktenskapsförord?

Om ett äktenskapsförord upprättats på ett giltigt sätt utomlands (Danmark i ditt fall) så är huvudregeln att det även gäller i Sverige (13 § LIMF). För att äktenskapsförordet ska vara giltigt så ska det stämma överens med den lag som är tillämplig på makarnas förmögenhetsförhållande när rättshandlingen företas (5 § LIMF). Äktenskapsförordet anses giltigt till fomren om det uppfyller de formkrav som ställs i den stat där det upprättas eller där makarna då bor (5 § andra stycket LIMF). Ifall makarna har hemvist i Sverige när äktenskapsförordet utfördes så är det endast giltigt om det har registrerats hos Skatteverket (5 § tredje stycket LIMF).

Som sammanfattning så gäller äktenskapsförordet på samma sätt i Sverige utan att det behöver registreras om det upprättats på giltigt sätt i Danmark och ni inte haft hemvist i Sverige när ni upprättade äktenskapsförordet.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Emil Bengtsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1188)
2021-01-13 Vad händer med äktenskapsförord efter skilsmässan?
2021-01-03 Hur upphäver man ett äktenskapsförord?
2020-12-30 Kan man genom gåvobrev göra gåva till enskild egendom?
2020-12-28 giltigt äktenskapsförord utan att uppfylla de föreskrifter i Äktenskapsbalken

Alla besvarade frågor (88158)