FrågaFAMILJERÄTTÄktenskap och äktenskapsförord29/08/2018

Gäller ett äktenskapsförord om en släkting skrivit det?

Vad gäller vid ett äktenskapsförord? Kvällen före vi skulle gifta oss så tog han fram äktenskapsförord. Det var hans systers make som är advokat som har skrivit det Får en släkting som är advokat skriva ett äktenskapsförord och gäller det då? Blir det inte jäv? Hur funkar det?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Reglerna om äktenskapsförord finns i äktenskapsbalken (ÄktB). För ett giltigt äktenskapsförord krävs att det ska vara skriftligt och undertecknas av båda makarna, alt. blivande makarna (7 kap. 3 § andra stycket ÄktB). Äktenskapsförordet måste sedan registreras hos Skatteverket (7 kap. 3 § tredje stycket ÄktB). Det finns inte längre något krav om att äktenskapsförordet ska bevittnas, heller inte några jävsregler.

Om äktenskapsförordet är underskrivet av er båda och sedermera korrekt registrerat hos Skatteverket är det giltigt. Att dokumentet skrivits av hans släkting förtar inte äktenskapsförordets giltighet.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Dennis LavessonRådgivare