FrågaFAMILJERÄTTÄktenskap och äktenskapsförord14/11/2018

Gäller ett äktenskapsförord efter bodelningen?

Hej jag och min fru skilde oss 2013-05-06 och vi har i bodelning som är registrerat hos skatteverket-Dessutom har vi ett äktenskapsförord hos tingsrätten och skatteverket daterat till 2008-09-01.

Under rubriken "övrigt" i bodelning dokumentet står följande

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Övrigt

• Utöver ovan det är vi (jag och min fru) inga krav på varandra

• Vi har registrerat äktenskapsförord hos tingsrätten, den gäller inte längre eftersom vi ska återkalla och makulera den".

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alltså vår intention var att makulera äktenskapsförordet, men vi gjorde aldrig det p g a att vi inte vara överens om andra saker.

Med "Utöver ovan" under rubriken "Övrigt" i bodelningsdokumentet, menas vi skall göra med vårt radhus.

Min fråga är, gäller fortfarande äktenskapsförordet eller inte. I äktenskapsförordet står det att min före detta fru skall betala tillbaka pengar som jag har ärvt från min far men pengarna användes i vår gemensamma ekonomi

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I ett äktenskapsförord kan makar eller blivande makar reglera vilken egendom som ska utgöra enskild egendom och alltså inte ingå i en bodelning. (7 kap. 3 § ÄktB) Eftersom ert äktenskap har upphört och bodelning har skett fyller ett äktenskapsförord inte längre någon funktion.

Utifrån informationen i din fråga verkar dock ert äktenskapsförord ha rört andra frågor än frågan om enskild egendom. Ert äktenskapsförord är därför snarare att se som ett vanligt avtal er emellan. För avtalets giltighet finns det inga formkrav och även muntliga avtal är giltiga. Du skulle därför kunna använda äktenskapsförordet för att styrka den skuld som din ex-fru har till dig. Det kan dock bli problematiskt att du i bouppteckningen har accepterat att "äktenskapsförordet" inte längre ska vara gällande.

För att besvara din fråga kan man inte riktigt kalla det för ett äktenskapsförord eftersom det inte reglerar frågan om enskild egendom. Ert "äktenskapsförord" följer därför inte de vanliga regler som gäller för äktenskapsförord. Om du vill driva en talan mot din fru angående skulden kan du använda "äktenskapsförordet" för att bevisa att det förelåg en skuld som hon skulle betala till dig. Hon kan då dock använda bodelningen där du i princip avsäger dig rätten att få din fordran betald. Sammanfattningsvis menar jag därför att det troligen skulle vara svårt för dig att rikta krav mot din ex-fru med hänvisning till "äktenskapsförordet".

Hoppas detta besvarade din fråga och gav klarhet i rättsläget! Om inte eller om något är otydligt är du varmt välkommen att återkomma på min mail: felicia.lundgren@lawline.se.

Med vänlig hälsning,

Felicia LundgrenRådgivare
Hittade du inte det du sökte?