Gäller en framtidsfullmakt efter fullmaktsgivarens bortgång?

2020-02-12 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Hej!Har idag en framtidsfullmakt enligt lag (2017:310) som min styvfar skrivit under 2019-04-11. Tyvärr har han nu gått bort...men det står på fullmakten: gäller även efter min död. vad gäller nu när vi skall sälja hans fastighet...gäller denna?Fick av Svensk Fastighetsförmedling att det inte finns ngt värde i en sådan fullmakt....varför finns den då??Med vänlig hälsningJan Olof Stigh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga

Regler kring framtidsfullmakter regleras framförallt i lagen om framtidsfullmakter (LFF) samt delvis även i avtalslagen (AvtL).

Vad krävs för att en framtidsfullmakt ska vara gällande?

För att en framtidsfullmakt ska vara gällande krävs det att den som skriver fullmakten (fullmaktsgivaren) har fyllt 18 år (3 § LFF). Fullmakten ska dessutom vara skriftlig och vara bevittnad av två personer (4 § LFF). Vittnena måste veta om att det är en framtidsfullmakt de bevittnar, fullmaktshavaren får inte vara något av vittnena. Dessutom finns det krav på att visst innehåll finns med i fullmakten (5 § LFF). Dessa är:

Det måste framgå att handlingen utgör en framtidsfullmakt Vem eller vilka som ska vara fullmaktshavare Vilka angelägenheter som fullmakten omfattar (I detta fall försäljning av fastighet exempelvis) Samt övriga villkor som gäller

Upphör en fullmakt att gälla efter fullmaktsgivarens bortgång?

En framtidsfullmakt fortsätter som utgångspunkt att gälla även efter det att fullmaktsgivaren dör (28 § LFF och 21 § AvtL). Detta gäller förutsatt att inga andra omständigheter talar emot det. Av frågan framkommer det att det i framtidsfullmakten tydligt står att denna ska gälla även efter fullmaktsgivarens död, därmed bör det inte finnas några omständigheter som talar emot att så inte skulle vara fallet.

Sammanfattning

Det finns vissa krav som ställs för att en framtidsfullmakt ska anses giltig. Är dessa uppfyllda är framtidsfullmakten giltig även efter fullmaktsgivarens död, om inga särskilda omständigheter talar emot det.

Hoppas detta gav svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Axel Helgesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1339)
2020-09-30 Upprätta en framtidsfullmakt
2020-09-27 Rätten att återkräva egendom som bestulits och därefter hamnat i ny ägares hand.
2020-09-19 Kan man driva in en skuld utan att ha ett skriftligt avtal?
2020-09-15 Försäljning av varor man inte äger

Alla besvarade frågor (84629)