Gäller den nya omvandlingsregeln i 5 a § LAS på allmäna visstidsanställningar?

Hej Jag har varit anställd på samma arbetsplats sedan juli 2021. Jag hade sommarvikariat de första 2 månaderna för att sedan vara timanställd till april 2022. Efter denna period fick jag kontrakt året ut. Så min fråga är hur det fungerar med nya LAS och när jag i så fall har rätt till en tillsvidareanställning?

Lawline svarar

  

Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara frågan kommer jag att använda mig av lagen om anställningsskydd (LAS)

När du skriver att du har varit timanställd och sedan fått kontrakt året ut tror jag att du menar att du har varit och är ”behovsanställd”. I lagen kallas det för en särskild visstidsanställning (tidigare allmän visstidsanställning) och är en tidsbegränsad anställning som tar slut i samband med att ditt kontrakt löper ut (5 § p.1 LAS). 

Omvandlingsregeln i 5 a § LAS

Regeln du hänvisar till är den s.k. omvandlingsregeln och återfinns i 5 a § LAS. Bestämmelsen har fått en ny lydelse sedan den 30 juni 2022.  Den nya omvandlingsregeln i LAS tillämpas dock för första gången den 1 oktober 2022. För avtal om en allmän visstidsanställning som pågår den 1 oktober 2022 gäller för tiden därefter 5 a § i den äldre lydelsen i fråga om anställningens övergång till tillsvidareanställning. Vad jag nu har skrivit framgår av LAS:s övergångsbestämmelser p. 1–6, vilka du kan hitta längst ned i lagen.

Vad gäller i ditt fall?

Eftersom din allmänna visstidsanställning även gäller för tiden efter 1 oktober tillämpas den äldre regeln i ditt fall. Den äldre regeln har samma innebörd som den nya med den skillnaden att det krävs att arbetstagaren har varit anställd hos arbetsgivaren i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år (i stället för tolv månader) under en femårsperiod (p.1) eller när man varit anställd hos arbetsgivaren i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år under en period med efterföljande tidsbegränsade anställningar (dvs. även inräknat vikariat) (p. 2) (5 a § LAS i bestämmelsens äldre lydelse). 

I ditt fall är den första punkten inte uppfylld eftersom du inte har arbetat hos arbetsgivaren i fem år. Punkten två är inte heller uppfylld eftersom du inte har haft en allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år. När din allmänna visstidsanställning löper ut vid årsskiftet kommer den nya lydelsen att bli tillämplig på en eventuell ny särskild visstidsanställning du sluter med din arbetsgivare. Vid en framtida bedömning om anställningen har övergått till en tillsvidareanställning kan du då tillgodoräkna dig tidigare anställningstid i allmän visstidsanställning, dock endast beträffande tid från och med den 1 mars 2022 (dvs. tid innan den 1 mars 2022 beaktas inte).

Jag hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ställa en ny. 

Med vänlig hälsning, 

Jasmine AtieRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”