Gäller besittningsskyddet för hyra av radhus?

2019-09-16 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Hej!Jag har investerat i ett radhus som ska hyras ut omöblerat. Jag avser att hyra ut huset som långtidsuthyrning. Gäller besittningsskyddet för hyra av radhus? Jag föredrar att exkludera det i avtalet med hyresgästen, ifall det visar sig senare, att hyresgästen inte sköter sig och jag vill avsluta avtalet, så att hyresgästen flyttar.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Besittningsskyddet är oberoende vilken typ av bostad det rör sig om, utan det beror främst på om du hyr ut radhuset privat enligt lagen om uthyrning av egen bostad eller i näringsverksamhet enligt 12 kap. jordabalken.

Privat uthyrning
Om du hyr ut radhuset privat enligt lagen om uthyrning av egen bostad gäller inte besittningsskydd för hyrestagaren. Läs mer här om i vilka fall som besittningsskyddet inte gäller.

Uthyrning i näringsverksamhet
Om du hyr ut radhuset i näringsverksamhet är det möjligt att avtala bort besittningsskyddet under förutsättning att det anges i en särskild handling och att det godkänns av hyresnämnden. Du anses hyra ut i näringsverksamhet om du faller in under hyresförhandlingslagens definition av hyresvärd. Som hyresvärd anses i lagen den som för annat ändamål än fritidsändamål regelmässigt hyr ut mer än två bostadslägenheter, vilka ej utgör del av upplåtarens bostad (1 § 2 stycket hyresförhandlingslagen). I detta fall måste du alltså avtala bort besittningsskyddet för att det inte ska gälla. Du hittar information om förfarandet och om godkännande hos hyresnämnden här.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Amanda Blomberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1933)
2020-05-23 Vad gör vi vid tvist om fastighet?
2020-05-19 Kan grannen riva mur som är uppförd på tomtgräns?
2020-05-04 Kan Lawline hjälpa mig med mina skoluppgifter?
2020-04-30 Vad gäller för ledningsrätter?

Alla besvarade frågor (80218)