FrågaFASTIGHETSRÄTTServitut31/05/2018

Gäller avtal om gemensam brunn även mot mig som ny ägare?

För 6 år sedan köpte jag min mammas sommarstuga vid bodelning. 2010 skrev hon och den då nya grannen ett avtal rörande gemensam grävd brunn. Är detta avta gällande med mig som ny ägare 2012?

Lawline svarar

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det låter som att din mamma och grannen har skrivit ett servitut.

Ett servitut är ett avtal som gäller mellan två fastigheter. Avtalet följer fastigheterna och gäller som huvudregel också i förhållande till nya ägare (7 kap. 11-14 §§ jordabalken.). Ett servitut ger den ena fastigheten, den härskande fastigheten, rätt att använda någonting som egentligen tillhör den andra fastigheten, den tjänande fastigheten. Som exempel kan ett servitut ge fastighet A rätt att använda fastighet B:s brunn (14 kap. 1 § jordabalken.).

Det finns två olika typer av servitut, officialservitut och avtalsservitut.

Officialservitut är servitut som bildas genom lantmäteriförrättning men det verkar inte relevant i ditt fall.

Avtalsservitut är ett s.k. formalavtal, ett avtal som har formkrav. Ett avtalsservitut kan skrivas av privatpersonerna som bor i fastigheterna. Formkraven är att servitutet måste vara skriftligt och det är den tjänande fastigheten som ska skriva servitutet. Den tjänande fastigheten är fastighet B i exemplet ovan. I servitutet ska de båda fastigheterna anges och vad som är ändamålet med servitutet (14 kap. 5 § jordabalken.).

Giltighet

För att ett servitut ska vara giltigt måste det följa formkraven. Huvudregeln är att ett servitut är gällande för kommande ägare också men då krävs det att servitutet är registrerat i fastighetsregistret eller att köparen av fastigheten har vetskap om att servitutet existerar. Ett annat giltighetskrav är att det inte ska vara för betungande för den tjänande fastigheten (7 kap. 11-14 §§ jordabalken.).

Om avtalet som din mamma och hennes granne skrev följer dessa krav gäller det också mot dig, om inte så gäller det inte i förhållande till dig.

Du kan läsa mer i 7 kapitlet jordabalken och 14 kapitlet jordabalken.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Emma FrostRådgivare
Hittade du inte det du sökte?