Gäller arbetstidslagen för anställda med förtroendearbetstid?

2021-03-13 i Övrigt
FRÅGA
företag som gett samtliga förtroendetid och kollektivavtal saknas, gäller arbetstidslagen där?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Arbetstidslagen anger uttryckligen att lagen inte gäller under ett antal förutsättningar. Exempelvis gäller den inte för arbetstagare som har företagsledande eller jämförlig ställning, arbete som utförts "under förhållanden att det inte kan anses vara arbetsgivaren uppgift att vaka över hur arbetet är ordnat" eller att arbetstagaren "med hänsyn till arbetsuppgifter har förtroende att själv disponera sin arbetstid" (2 § arbetstidslagen).

Lagen gäller alltså inte för så kallat okontrollerat arbete innefattande exempelvis visst hemarbete eller arbete som innefattar handelsresande. Enligt förarbeten gäller den inte heller för tjänstemän som har krävande administrativa, intellektuella, konstnärliga eller därmed jämförliga arbetsuppgifter (prop. 1970:5 s. 117).

Det finns ingen definition av förtroendearbetstid varken i lagen om anställningsskydd (LAS) eller arbetstidslagen. I praktiken har dock förtroendearbetstid vanligtvis komma att innefatta att arbetstagaren själv får förtroendet att disponera arbetstiden med hänsyn till sina arbetsuppgifter.

Under förutsättning att arbetstagaren har företagsledande eller jämförlig ställning, okontrollerat arbete eller att förtroendetiden som företaget har gett innefattar att arbetstagaren fått förtroende att själv disponera sin arbetstid, så gäller alltså inte arbetstidslagen.

Jag hoppas då fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen!

Vänligen,

Madeleine Runesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1956)
2021-10-23 Kan arbetsgivare kräva tillbaka felaktigt utbetald lön?
2021-10-21 Arbetsgivarens rätt att kräva frånvaroanmälan
2021-10-14 Kan arbetsgivares krav på manuellt körkort vara indirekt diskriminering?
2021-10-07 Får jag kontakta gamla kunder när jag startar eget?

Alla besvarade frågor (96531)