FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 13/03/2021

Gäller arbetstidslagen för anställda med förtroendearbetstid?

företag som gett samtliga förtroendetid och kollektivavtal saknas, gäller arbetstidslagen där?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Arbetstidslagen anger uttryckligen att lagen inte gäller under ett antal förutsättningar. Exempelvis gäller den inte för arbetstagare som har företagsledande eller jämförlig ställning, arbete som utförts "under förhållanden att det inte kan anses vara arbetsgivaren uppgift att vaka över hur arbetet är ordnat" eller att arbetstagaren "med hänsyn till arbetsuppgifter har förtroende att själv disponera sin arbetstid" (2 § arbetstidslagen).

Lagen gäller alltså inte för så kallat okontrollerat arbete innefattande exempelvis visst hemarbete eller arbete som innefattar handelsresande. Enligt förarbeten gäller den inte heller för tjänstemän som har krävande administrativa, intellektuella, konstnärliga eller därmed jämförliga arbetsuppgifter (prop. 1970:5 s. 117).

Det finns ingen definition av förtroendearbetstid varken i lagen om anställningsskydd (LAS) eller arbetstidslagen. I praktiken har dock förtroendearbetstid vanligtvis komma att innefatta att arbetstagaren själv får förtroendet att disponera arbetstiden med hänsyn till sina arbetsuppgifter.

Under förutsättning att arbetstagaren har företagsledande eller jämförlig ställning, okontrollerat arbete eller att förtroendetiden som företaget har gett innefattar att arbetstagaren fått förtroende att själv disponera sin arbetstid, så gäller alltså inte arbetstidslagen.

Jag hoppas då fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen!

Vänligen,

Madeleine RunessonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000