Gäller anmälningsskyldigheten i 14:1 SoL privata förhållanden?

Hej! Jag har en fundering angående anmälningsskyldigheten som socialsekreterare. Om jag arbetar på socialtjänsten på exempelvis ekonomiskt bistånd och sedan på kvällen när jag umgås med kompisar (privat) får reda på att ett barn far illa, måste jag få anmäla detta enligt SoL 14:1? Jag får alltså informationen utanför arbetstid men jag har ju en anställning inom en myndighet.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En socialsekreterare på socialtjänsten har en anmälningsskyldighet att genast anmäla till socialnämnden om kännedom eller misstanke uppkommer om att ett barn far illa i dennes verksamhet (14 kap. 1 § första stycket punkt två socialtjänstlagen).

De som inte omfattas av personkretsen i ovan nämnt lagrum har ingen skyldighet att anmäla kännedom eller misstanke om att ett barn far illa till socialnämnden, men de bör ändå göra det (14 kap. 1 c § socialtjänstlagen). Det rör sig alltså om en uppmaning/rekommendation till allmänheten för att socialtjänsten ska kunna få indikationer på missförhållanden som kan leda till att en utredning inleds (11 kap. 1 § socialtjänstlagen).

Om du jobbar som socialsekreterare på socialtjänsten har du alltså en anmälningsskyldighet. Men endast i din verksamhet på socialtjänsten; notera ordalydelsen i 14 kap. 1 § socialtjänstlagen "[…] om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa".

I ett JO-beslut (2013/14 s. 402) fick en kommunal tjänsteman kritik av JO för att i egenskap av sin position som tjänsteman ha gjort en orosanmälan om ett barn, men som avsåg en privat situation utanför personens arbete som tjänsteman. JO skriver:

"Anmälningsskyldigheten enligt 14 kap. 1 § SoL är begränsad till sådant som en befattningshavare har fått kännedom om i verksamheten. Uppgifter som en befattningshavare har fått kännedom om i egenskap av privatperson omfattas endast av rekommendationen i 14 kap. 1 c § SoL."

Det JO i stället menar att tjänstemannen borde ha gjort var att göra en orosanmälan som privatperson, som alltså är en uppmaning och ingen skyldighet (14 kap. 1 c § socialtjänstlagen). Slutsatsen blir därför att du i egenskap av privatperson utanför din arbetstid borde anmäla en sådan privat situation du beskriver till socialnämnden. Men en sådan privat situation omfattas som nämnt inte av din anmälningsskyldighet eftersom den anses vara utanför din verksamhet.

Med vänliga hälsningar,

Daniel BromanRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Myndigheter? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000